سیستم جامع منابع انسانی آی نو::شرکت آینده نو

سوالات متداول سیستم منابع انسانی آی نو

کارکرد
گزارش مانده مرخصی پرسنل
کاربرد گزارش مانده مرخصی چیست؟ (10)

با این گزارش کاربر میزان مرخصی های استحقاقی باقیمانده سال جاری و سنوات قبل ، تسویه شده برای هریک از پرسنل در فیلدهای متنوع می بیند و می تواند خروجی اکسل بگیرد.

در حالی که مانده به ساعت مقدار دارد علت اینکه فیلد مانده روز در گزارش صفر نمایش داده می شود چیست؟ (175)

این موضوع می تواند به علت عدم مقداردهی فیلد میزان ساعت کاری در روز در فرم گروه کاری کد:762 باشد.

مشاهده ورود و خروج
مجوزی از قبیل ماموریت ، مرخصی ، اضافه کار ثبت شده است ولی سیستم محاسبه نمی کند؟ (58)

اگر در فرم تعریف مجوز چک باکس الویت با تردد نمی باشد انتخاب نشود و چک باکس الویت با مجوز می باشد انتخاب نشود  به این معنی هست که الویت با تردد می باشد یعنی مجوز زمانی محاسبه خواهد شد که تردد های صورت گرفته مثلا برای مرخصی حتما بازه کسر کار داشته باشد---مثلا برای ثبت مجوز اضافه کار بازه زمانی از نوع مازاد کار تحلیل شده باشد

دلیل اینکه تایم شیت پرسنل دیده نمی شود چیست؟ (11)

این موضوع می تواند به دلیل عدم تعیین گروه کاری پرسنل برای ماه کارکردی مورد نظر باشد.

اگر در فیلد مرخصی کاردکسی یافت نشد نمایش دهد به معنی چیست؟ (12)

به این معنی هست که برای پرسنل کاردکس مرخصی استحقاقی تعریف نشده است و این پرسنل نمی تواند مجوز مرخصی ثبت نماید

سیستم در چه حالتی پیغام " کاربر گرامی به علت انجام محاسبات کارکردی امکان مشاهده تایم شیت وجود ندارد" می دهد ؟ (56)

در حالتی که ادمین کارکرد به روز رسانی کارکرد و یا محاسبه کارکرد را برای همه پرسنل اجرا کرده باشد همه کاربران در کارتابل با پیغام " کاربر گرامی به علت انجام محاسبات کارکردی امکان مشاهده تایم شیت وجود ندارد" می بینند و این حالت بعد از مدت زمانی که محاسبات تمام گردد حل می شود

اطلاعات دستگاه‌های ساعت زنی
اگر در فرم اطلاعات دستگاههای ساعت زنی فیلد شماره پرسنلی و نام نام خانوادگی خالی باشد نشان گر چیست؟ (13)

اگر شماره پرسنلی با شناسه در دستگاه یکی باشد این موضوع نشان می دهد پرسنلی که با آن شناسه در حال تردد هست هنوز در سیستم پرسنلی تعریف نشده است

اگر شماره پرسنلی با شناسه در دستگاه یکی نباشد این موضوع نشان می دهد که پرسنلی که با آن شناسه در حال تردد هست در فرم شناسه ساعت زنی دارای نگاشت شماره پرسنلی به شناسه تعریف نشده است

اگر اطلاعات دستگاههای ساعت زنی منتقل نشده باشد چه اقدامی انجام گردد؟ (55)

بایستی اطمینان حاصل گردد که وضعیت سرویس AbsenceAlgorithmService در سروری که برنامه ویندوز انتقال اطلاعات نصب شده است در حالت Runing می باشد این سرویس می تواند به دلیل به روزرسانی سیستم عامل سرور Stop گردد. در غیر این صورت موارد ذیل چک گردد:

1) اطمینان حاصل کنید سرویس دیتابیس منبع در حال اجرا باشد.

2) اطمینان حاصل کنید سیستمی که برنامه ویندوز Iknow نصب شده ping سرور سیستم منابع انسانی را دارد.

3) اطمینان حاصل کنید سرویس آنلاین ثبت اطلاعات دستگاههای ساعت زنی در حال اجرا باشد.

4) اطمینان حاصل کنید دستگاههای تعریف شده در برنامه ویندوز در ارتباط با پایگاه داده مشکلی نداشته باشند.

ثبت ورود و خروج
می خواهم به عنوان ادمین کارکرد ترددهای ناقص پرسنل برای یک ماه کارکردی تکمیل کنم؟ (14)

برای این کار می توانید از فرم ثبت ورود و خروج روی دگمه ترددهای ماه کارکردی کلیک کرده و اطلاعات تردد رو برای پرسنل مورد نظر ثبت کنید

به هر دلیلی می خواهم سیستم اطلاعات دستگاه ساعت زنی مورد نظر را از یک تاریخ خاص دوباره فراخوانی و ثبت کند؟ (17)

اینکار از طریق دگمه باز آوری اطلاعات دستگاههای تردد در فرم ثبت ورود و خروج امکان پذیر است از این امکان می توان جهت کسب اطمینان از ارتباط سیستم با دستگاه ساعت زنی ، نقص در اطلاعات دستگاه ساعت زنی در تاریخ های مشخص استفاده نمود

این امکان وجود دارد تا به هر دلیلی اطلاعات ورود و خروج پرسنل را از طریق فایل اکسل بارگذاری نمود؟ (18)

بله شما می توانید از طریق فرم ثبت ورود و خروج و دگمه بارگذاری داده ها از طریق فایل و دریافت فرمت فایل و وارد کردن اطلاعات در فرمت مشخص شده در فایل فرمت و بارگذاری داد ه ها در سیستم این کار را انجام دهید

ثبت سیستمی تردد
آیا این امکان وجود دارد تا نگهبانی برای مدیران ارشد یا پرسنلی که به هر دلیل امکان ثبت تردد با دستگاه ساعت زنی را ندارند تردد ثبت نماید؟ (15)

بله این امکان در فرم ثبت سیستمی تردد وجود دارد و با ایجاد دسترسی برای پرسنل نگهبانی می تواند اطلاعات ترددها توسط نگهبانی ثبت گردد.

ثبت گروهی مجوز ماه کارکرد
می خواهم به عنوان ادمین برای هریک از پرسنل در هر ماه کارکردی به صورت یکجا مجوز ثبت نمایم؟ (16)

ادمین می تواند از طریق فرم ثبت گروهی مجوز ماه کارکردی برای هریک از نوع مجوزهای تعریف شده به صورت یکجا مجوزهایی مثل مرخصی ، ماموریت و.... ثبت نماید

تنظیمات کارکرد
می خواهم به هر دلیلی پرسنل نتوانند تایم شیت خود را باز کنند؟ (19)

می توان در فرم تنظیمات کارکرد و فعال کردن عدم نمایش تایم شیت در کارتابل این کار را انجام داد. در مواقعی که تغییراتی توسط ادمین در قوانین کارکرد داده شده است یا در انتهای ماه جهت کاهش بار محاسباتی سیستم به دلیل ضعف در زیرساخت ها می توان از این امکان استفاده نمود. در این حالت تا زمانی که این تیک فعال باشد کاربران در کارتابل خود پیغام " کاربر گرامی به علت انجام محاسبات کارکردی امکان مشاهده تایم شیت وجود ندارد" می بینند.

میزان ساعت کاری در روز که در قانون کار وجود دارد در کدام بخش قابل تعریف هست؟ (21)

کاربر می تواند در فیلد میزان ساعت کاری در روز در فرم تنظیمات کارکرد مقدار را وارد کند مقدار این فیلد می تواند در محاسبه غیبت مطابق قوانین بیمه مورد استفاده قرار گیرد .

امکانی وجود دارد تا تایید نهایی محاسبات برای ماهی که زمانش پایان یافته توسط خود پرسنل انجام گردد؟ (20)

بله با فعال کردن فیلد فعال سازی تایید ماه کارکردی در فرم تنظیمات ماه کارکردی تازمانی که پرسنل ماه کارکردی که زمانش پایان یافته را تایید نکند نمی تواند به اطلاعات ماه کارکردی جاری دسترسی داشته باشد با فغال کردن این فیلد بایستی فیلد مدت زمان مهلت تائید محاسبات را نیز تعیین نماید

در زمان تایید ماه کارکردی پرسنل بایستی وضعیت ترددهای ناقص و مجوزهای پیش نویس و منتظر تایید مشخص گردد

چنانچه فیلد الزام به نهایی کردن مجوزهای سایرین قبل از تائید محاسبات نیز فعال گردد اگر پرسنلی که می خواهد محاسبات را تایید کند نقش تایید کننده مجوز سایرین را داشته باشد بایستی اول وضعیت مجوزهای کارکرد موجود در کارتابل را مشخص نماید

دوره کارکردی ماهانه
آیا می توان برای نوع استخدام های متفاوت ماه کارکردی متفاوت تعریف کرد؟ یعنی شروع و پایان متفاوت داشته باشد؟ (23)

بله می توان برای نوع استخدام های متفاوت دوره کارکردی متفاوت با اهداف مختلف تعریف نمود

این امکان وجود دارد که بتوانم برای نوع استخدام های مختلف ماه کارکردی متفاوت تعریف کنم مثلا برای پرسنل با نوع استخدام رسمی پایان 20 ام باشد و برای پرسنل با نوع استخدام برونسپاری 25 ام باشد؟ (45)

در فرم دوره کارکردی ماهانه این امکان وجود دارد که برای انواع نوع استخدام ماه کارکردی متفاوت تعریف گردد این امکان در شرکتهایی که تامین کننده نیرو خارج از شرکت می باشد و ممکن است دوره های کارکردی متفاوت از شرکت کارفرما داشته باشد و شرکت کارفرما بایستی در روزمشخص از ماه کارکرد پرسنل با نوع قرارداد برونسپاری را نهایی و به شرکت تامین کننده نیرو تحویل دهد استفاده میگردد.

قیود زمانی پرسنل
می توان برای برخی از پرسنل که قرارداد آنها دارای شرایط سقف کارکرد می باشد قید سقف کارکرد ماهانه ایجاد کرد؟ (30)

این کار به دو شکل می تواند انجام پذیرد :

1) اگر بخواهید این کار را برای تک تک پرسنل انجام دهید بایستی در فرم قیود زمانی پرسنل فیلد سقف کارکرد ماهانه را برای پرسنل مورد نظر تعیین کنید

2) اگر همه این پرسنل در یک گروه کاری قرار دارند از فرم گروه کاری (کد:762) قسمت تنظیمات فیلد سقف کارکرد ماهانه را تعیین نمایید

لازم به توضیح است که جهت اعمال در محاسبات بایستی عامل سقف کارکرد ماهانه (کد: 4455) فراخوانی گردد

چگونه می توان برای پرسنل خاص کارکرد کامل را فعال کرد؟ (40)

با انتخاب فیلد کارکرد کامل ثبت شود در فرم قیود زمانی پرسنل می توان ثبت کارکرد کامل را برای پرسنل خاص انجام داد با فعال شدن فیلد کارکرد کامل سیستم به طور خودکار ورود و خروج را برای پرسنل مورد نظر مطابق شیفت ثبت می کند

وقتی برای یک پرسنل در قیود زمانی پرسنل رکوردی ثبت شود مبنای محاسبات اطلاعات ثبت گروه کاری است یا مقادیر قیود زمانی پرسنل؟ (109)

در این حالت اگر برای ماهی که محاسبات انجام میگیرد رکوردی در قیود زمانی پرسنل ثبت شده باشد تمام اطلاعات ثبت شده در قیود زمانی مبنای محاسبات خواهد بود

نکته: در فرم قیود زمانی پرسنل مقدار صفر در هر فیلد محاسبه می گردد

ماموریت
در فرم ماموریت ساعتی با اینکه فیلد محل ماموریت غیر فعال میباشد و امکان تایپ کردن ندارد، اجازه ثبت نمیدهد و درخواست پرنمودن فیلد مذکور را مینماید. (34)

با مشخص کردن شهر و فاصله کیلومتر فیلد محل ماموریت پرخواهد شد و نیازی به ورود اطلاعات نیست . به طور مثال اگر محدودیت فاصله 50 کیلومتر در نظر گرفته شود در صورتیکه این فیلد کوچکتر از این مقدار باشد عنوان شهری در این فیلد و درصورتیکه بزرگتر باشد عنوان استانی در این فیلد نمایش داده خواهد شد

با توجه به اینکه فیلد تا ساعت در ماموریت ساعتی اجباری نیست چگونه محاسبه می شود؟ (88)

در شرکتهایی که ثبت مجوز ماموریت برای خروج الزامی هست و با توجه به اینکه زمانی که ماموریت ساعتی ثبت میگردد زمان برگشت مشخص نیست و کاربر نمی تواند زمان دقیق را ثبت کند در این حالت فیلد تاساعت توسط کاربر ثبت نمی گردد و سیستم به طور اتوماتیک زمان برگشت یا زمان اتمام موظفی را به عنوان مقدار فیلد تا ساعت ثبت می کند.

گروه کاری جابجا شونده
برای اینکه امکان ثبت مجوز جابجایی شیفت کاری بین دو گروه کاری وجود داشته باشد چه تنظیماتی نیاز هست؟ (35)

برای این کار بایستی چک باکس فیلد جابجایی در شیفت متناظرانتخاب شود که گروه کاری مبدا و مقصد گروه کاری متناظر یکدیگر هستند و امکان ثبت مجوز جابجایی شیفت کاری بین این دو گروه کاری وجود خواهد داشت:

شرط : گروه کاری مبدا و مقصد باید چرخشی بوده و دارای تاریخ شروع یکسان و طول شیفت یکسان باشد و از شیفت های ثابت یکسان تشکیل شده باشند.

لوکیشن محل‌های خدمت
شعاع ثبت ماموریت شهری چگونه تنظیم می شود؟ (36)

برای اینکه در فرم ماموریت سیستم به صورت خودکار فیلد محل ماموریت را پر کند که از نوع شهری یا استانی هست بایستی فیلد شعاع ثبت ماموریت با واحد کیلومتر مشخص گردد.

می خواهم از طریق نرم افزار موبایل پرسنل بتوانند از چند محل خدمت تردد ثبت کنند؟ (57)

برای این کار دکمه مشمولین به فرم لوکیشن محل های خدمت اضافه شده است و ادمین می تواند مجوز ثبت تردد را برای پرسنل مورد نظر براساس امکانات فرم مشمولین در چندین محل خدمت اضافه نماید

تعریف شیفت کاری
آیا می توان برای شیفت که از نوع شناور هست حداقل حضور در بازه را مشخص نمود به طوری که مازاد حضور به صورت اضافه کار نیازمند مجوز باشد و چنانچه حضور کمتر از حداقل حضور در بازه باشد به عنوان کسر کار لحاظ گردد ؟ (37)

علاوه بر اینکه می توان حداقل حضور در بازه را مشخص نمود چنانچه پیوستگی حضور مهم نباشد می توان حداقل حضور در هر بازه تردد را هم مشخص نمود.

و با انتخاب فیلد مازاد کار نیازمند مجوز می باشد می توان مشخص کرد برای بازه های حضور بیش از حداقل حضور حتما بایستی مجوز اضافه کار از طرف پرسنل اخذ گردد.

چگونه می توانم شیفت چرخشی تعریف کرده و گروههای کاری متناظر با شیفتها را مشخص کنم؟ (38)

جهت تعریف شیفت چرخشی بایستی ابتدا شیفتهای ثابت تعریف شوند به تعداد شیفتهای ثابتی که در شیفت چرخشی استفاده میگردد بایستی شیفت چرخشی تعریف و نحوه چرخش آنها مشخص گردد با توجه به اینکه برای هریک از شیفتهای چرخشی، گروههای کاری تعریف می گردد بایستی تاریخ شروع همه گروههای کاری یکسان باشد تا چرخشها در روزهای متناظر انجام گردد وامکان برنامه ریزی و جابجایی ایجاد گردد.

تعریف مجوز‌های تردد
می خواهم همه کاربران در زمان ثبت اضافه کار علت اضافه کار را با حداقل تعداد کارکتراهایی که مشخص میکنم وارد نمایند؟ (41)

برای اینکه در زمان ثبت مجوز اضافه کار کاربر ثبت کننده علت حضور در بازه اضافه کار را ثبت نماید ادمین با تعیین فیلد حداقل طول علت مجوز می تواند مشخص نماید تا در زمان ثبت اضافه کار در فیلد علت اضافه کار حداقل با تعداد کاراکتر مشخص شده در فرم تعریف مجوزهای تردد توضیحات را ثبت نماید.

تائید محاسبات کارکرد
چگونه می توان مطمئن شوم که در زمان استفاده از دگمه بروزرسانی محاسبات در فرم تایید محاسبات کارکرد محاسبه برای تک تک پرسنل با موفقیت انجام شده است؟ (42)

با توجه به حجم و حساسیت محاسبات صورت گرفته در زمان استفاده از دگمه بروز رسانی محاسبات در فرم تایید محاسبات کارکرد برای اینکه کاربر بتواند نتایج محاسبه را برای هریک از پرسنل را در قالب یک گزارش ببیند سیستم بعد از اتمام محاسبات فایل اکسلی که نتیجه محاسبه صورت گرفته را نمایش می دهد را سمت کاربر دانلود می کند و کاربر می تواند از نتیجه محاسبه انجام یافته اطمینان حاصل کند.

چگونه می توانم ماه کارکردی را به اصطلاح بسته و محاسبات نهایی کارکرد را به سیستم حقوق و دستمزد بدهم؟ (44)

برای اینکار بایستی از طریق فرم تایید محاسبات کارکرد (کد:1030) ماه کارکردی مورد نظر را انتخاب کرده و روی دگمه تایید محاسبات کلیک نمایید این امکان برای ماهها و نوع استخدام هایی امکان پذیر است که پایان یافته اند در این حالت سیستم محاسبات را برای ماه مورد نظر انجام داده ، سیستم نتیجه محاسبه را برای هریک از پرسنل در فایل اکسل برای کاربر دانلود می کند . چنانچه خطایی باشد در فایل مورد نظر مشخص می گردد و بایستی خطاهایی که از نوع باز دارنده جهت ثبت محاسبات نهاییهستند توسط ادمین یا کاربر نهایی حل و فصل گردد.

نکته خطاهای بازدارنده:

1) تردد ناقص: برای هریک از پرسنل در یکی از روزهای ماه کارکردی نسبت به شیفت تعداد تردد فرد باشد.

2) درخواستهای منتظر تایید: این درخواستها می تواند مربوط به خود پرسنل باشد که در کارتابل دیگران هست یا مربوط به سایر پرسنل که بایستی تعیین وضعیت گردند.

لازم به توضیح است چنانچه ماه کارکردی تایید نهایی نگردد نتیجه محاسبات ممکن است به دلیل تغییر در وضعیت درخواستها از طریق کاربران تغییر کند.

می خواهم برای یک نوع استخدام جهت اطمینان محاسبات برای همه پرسنل از ابتدای ماه کارکردی دوباره انجام گردد؟ (46)

می توان از دگمه بروزرسانی محاسبات در فرم تایید محاسبات کارکرد استفاده نمود و با انتخاب فیلد بروزرسانی از ابتدای ماه کارکردی انجام شود دستور محاسبه از ابتدای ماه کارکردی انتخاب شده را به سیستم داد لازم به توضیح است در زمان استفاده از این گزینه سیستم نمایش فرم مشاهده ورود و خروج را برای همه کاربران می بندد توصیه می گردد از این امکان زمانی استفاده گردد که تعداد کاربران کمتری در حال استفاده از سیستم می باشند و در زمانهای پیک از این گزینه حتی المقدور استفاده نگردد.

قوانین زمان ثبت مجوز
می خواهم پرسنلی که مرخصی روزانه ثبت کردن در صورتی که حضور پیدا کنند بتواند مجوز اضافه کار بگیرند؟ (53)

در این حالت بایستی برای مجوز مرخصی تعریف شده در فرم تعریف مجوزهای تردد الویت با مجوز باشد و در فرم قوانین ثبت مجوز با انتخاب فیلد حضور در بازه موظفی نامجاز لحاظ شود در این حالت حضور پرسنل در بازه مرخصی نامجاز ثبت می شود و در صورت تعریف مجوز اضافه کار برای بازه نامجاز پرسنل می توانند مجوز اضافه کار ثبت نمایند.

می خواهم نسبت به محل ماموریت شهری - استانی - کشوری تعیین کنم ، کدامیک نیازمند گزارش ماموریت می باشد؟ (43)

برای اینکه ادمین بتواند مشخص کند چه نوع از ماموریت ها نیازمند گزارش می باشند و با توجه به اینکه نحوه تشخیص محل ماموریت شهری- استانی نسبت به شعاع تعیین شده در فرم لوکیش های محل خدمت و فیلد فاصله تقریبی محل ماموریت ازشرکت به شکل سیستمی می باشد تعیین اینکه برای کدام نوع از ماموریت بایستی گزارش روزانه ثبت گردد از فرم قوانین زمان ثبت مجوز می باشد کاربر می تواند با انتخاب فیلد محل ماموریت و فیلد نیازمند گزارش ماموریت اینکار را انجام دهد

می خواهم مجوزی تعریف کنم که فقط ادمین کارکرد بتواند آن را ثبت نماید و پرسنل نتوانند از طریق ماژول کارتابل آن را ثبت نمایند ؟ (106)

با اضافه شدن فیلدامکان ثبت فقط برای ادمین به فرم کد:806 ادمین کارکرد می تواند برخی مجوزها را فقط خودش ثبت کند و پرسنل نتوانند از طریق ماژول کارتابل آن را ثبت نمایند .

اگر بخواهیم ماموریت شهری در روزهای تعطیل شرکتی ، هفتگی و رسمی به عنوان اضافه کار لحاظ شود چه اقدامی نیاز هست؟ (124)

بایستی در قوانین ثبت مجوز ماموریت از نوع شهری چک باکس فیلد ورود بازه ساعت اجباری هست توسط کاربر انتخاب شود تا در محاسبات طول مدت به عنوان اضافه کار ماموریت لحاظ شود.

تائید محاسبات کارکرد برای پرسنل
با توجه به اینکه فعال سازی تائید ماه کارکردی از فرم تنظیمات کارکرد فعال شده می خواهم در خصوص هریک از پرسنل برای ماه کارکردی مورد نظر گزارشی باشد که نشان دهد ماه کارکردی توسط ادمین تایید شده یا توسط خود پرسنل؟ (47)

می توان از فرم تایید محاسبات کارکرد برای پرسنل (کد:1480) متوجه شد که ماه کارکردی در چه وضعیتی است و در صورت تایید ، توسط کدام کاربر و در چه زمانی صورت گرفته است و جهت تماس با کاربراطلاعات تلفن ضروری و موبایل پرسنل نیز در گزارش مورد نظر می باشد.

گزارش اشکال یابی تردد روزانه
به عنوان ادمین کارکرد می خواهم در خصوص مجوزهایی که به صورت پیش نویس در کارتابل پرسنل هست گزارش تهیه کنم؟ (51)

این امکان با اضافه شدن فیلد مجوز پیش نویس در بخش جستجوی گزارش اشکال یابی تردد روزانه (کد:1185) ایجاد گردیده است و کاربر می تواند به راحتی این گزارش را از سیستم تهیه کند.

گزارش جامعی که بتوان قبل از تایید محاسبات کارکرد ماهانه براساس عامل های موثر روزانه در محاسبات را بررسی کرد؟ (62)

گزارش اشکال یابی تردد روزانه (کد:1185) می تواند ادمین را در تهیه گزارشات روزانه قبل از تایید ماه کارکردی یاری کند وآیتم های تاثیر گذار روزانه در محاسبات ماه کارکردی را استخراج نماید تا ادمین بتواند تصمیم مناسبی جهت رفع اشکالات موجود اتخاذ نماید.

آیتم هایی از قبیل : اضافه کار عادی - اضافه کار نامجاز- تاخیر - تردد ناقص- غیبت روزانه - کسر کار ساعتی- ماموریت ساعتی - مرخصی ساعتی- مجوز تایید نشده - مجوز پیش نویس

 

گزارش کارکرد روزانه
گزارشی که بتوانم از تایم شیت (فرم مشاهده ورود و خروج ) کلیه پرسنل یا با فیلتر اعمال شده برای پرسنل مجموعه در فرمت اکسل یا PDF تهیه کنم؟ (52)

گزارش کارکرد روزانه (کد:1497) باهدف گزارش گیری از تایم شیت کلیه پرسنل مطابق فیلترهای مورد درخواست کاربر با فرمتهای اکسل و PDF در دسترس هست این گزارش اطلاعات کاملی در خصوص ماه کارکردی برای هریک از پرسنل در فرمت چاپی در اختیار کاربر میگذارد.

گزارش حضور غیاب در یک ساعت خاص
می خواهم در یک ساعت خاص وضعیت حضور پرسنل را در یک واحد خاص بدانم؟ (61)

با استفاده از گزارش حضور غیاب در یک ساعت خاص (کد:1164) می توان وضعیت حضور پرسنل را با پارامترهای خاص فیلتر نموده  و در یک ساعت و تاریخ مشخص و براساس انواع گروهبندی گزارش مورد نظر را تهیه نمود.

گزارش برگه‌های مرخصی و ماموریت روزانه
می خواهم از برگه های مرخصی و ماموریت روزانه گزارش بگیرم؟ (63)

کاربر می تواند از طریق فرم گزارش برگه های مرخصی و ماموریت (کد:1174) گزارش بگیرد و با آیتم های متفاوت فیلترهایی را اعمال کند

گزارش عملکرد چندماهه بخش ها
می خواهم گزارش تجمیعی در خصوص عملکرد هریک از پرسنل بخش های مختلف داشته باشم؟ (64)

با گزارش عملکرد چندماهه بخش ها (کد:1176) کاربر می تواند به صورت تجمیعی برای ماههای انتخاب شده در بخش فیلتر گزارش تهیه نماید

پرسنل جابجا(تعویض شیفت) شده
گاهی نیاز هست گزارشی در خصوص پرسنل جابجا شده (تعویض شیفت) در یک ماه کارکردی داشته باشیم؟ (65)

کاربر می تواند از طریق گزارش پرسنل جابجا( تعویض شیفت) شده (کد:1182) در یک ماه کارکردی لیست پرسنلی که اقدام به جابجایی نموده اند را ببیند و در صورت نیاز خروجی اکسل بگیرد.

لازم به توضیح است این موضوع فقط در شرکتهایی که شیفتهای چرخشی دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد 

گزارش گروه‌های کاری
می خواهم به صورت یکجا گزارشی از گروه های کاری تعریف شده در سیستم با جزئیات داشته باشم؟ (66)

کاربر می تواند از طریق گزارش گروه های کاری (کد:1264) این گزارش را تهیه نماید این گزارش علاوه بر شیفتها و ساعت های کاری هریک از گروههای کاری ، قیودی که برای هریک از گروههای کاری تعریف شده است را نیز دارد.

تعریف کاردکس
آیا می توانم برای نوع استخدام های متفاوت کاردکس مرخصی جداگانه تعریف کنم؟ (67)

می توان در فرم تعریف کاردکس (کد:818) برای یک شرکت کاردکس های مختلف مرخصی تعریف کرد و در بخش مشمولین براساس نوع استخدام پرسنل را مشمول کاردکس نمود.

می خواهم با توجه به اینکه زمان حضور در تعطیل شرکتی در سایر روز های هفته تقسیم شده است بنابراین در شیفت های ثابت زمانی که تعطیل رسمی با تعطیل شرکتی منطبق می شود به اندازه مشخص (مطابق قانون کار 440 دقیقه ) به کاردکس مرخصی پرسنل شیفت اضافه گردد؟ (90)

برای این منظور بایستی مقدار فیلد میزان انطباق تعطیل رسمی در کد فرم : 818 به با میزان مورد نظر (مثلا 440 دقیقه یا همان 7 ساعت 20 دقیقه) مقدار دهی گردد تا سیستم به صورت اتوماتیک این مقدار را به کاردکس اضافه نماید.

با توجه به اینکه تیک استقرار اولیه در تعریف کاردکس انتخاب شده است آیا برای پرسنل جدیدالاستخدام هم نیاز هست در فرم تغییرات کاردکس استقرار اولیه ثبت شود؟ (98)

برای پرسنلی که تاریخ استخدام آنها بعد از راه اندازی یا همان تعریف کاردکس می باشد نیازی به استقرار اولیه در فرم کد834 نمی باشد و سیستم به صورت اتوماتیک و با توجه به نوع مشمولیت در کاردکس مربوطه استقرار را انجام می دهد.

منظور از پیش خور در فرم تعریف کاردکس کد:818 چیست؟ (101)

شرایطی پیش می آید که پرسنل نیاز ضروری به گرفتن مرخصی دارد ولی مانده مرخصی پرسنل به میزانی نیست که بتواند مرخصی ثبت نماید در این مواقع نیاز هست که پرسنل بتوانند به میزانی که آیین نامه آنها اجازه می دهد به نوعی از شرکت مرخصی قرض کنند تا عدم حضور آنها غیبت محسوب نشود این مقدار با عنوان پیش خور به مانده مرخصی پرسنل اضافه می گردد .

منظور از فیلد استقرار روز استراحت به شرط حضور در طول دوره شیفت در فرم تعریف کاردکس چیست؟ (102)

با توجه به تعریف شیفت، روزهای استراحت به صورت دوره ای تکرار می شوند و مرخصی روزهای استراحت مانند روزهای کاری به کاردکس اضافه می شود اگر فیلد استقرار روز استراحت به شرط حضور در طول دوره شیفت در حالت انتخاب باشد به نسبت حضور پرسنل در روزهای کار بین روزهای استراحت میزان مرخصی روز استراحت به کاردکس استحقاقی محاسبه و اضافه می شود.

منظور از فیلد اعمال مرخصی مازاد برای تعطیل رسمی کمتر از موظفی در فرم کاردکس کد:818 چیست؟ (103)

با انتخاب این فیلد سیستم در صورت انطباق تعطیل رسمی برای روزهایی از شیفت که موظفی آنها کمتر از روزهای دیگر شیفت است و این اختلاف در بقیه روزهای شیفت جبران می شود به میزان اختلاف کاردکس استحقاقی را افزایش می دهد مثلا  میزان موظفی روز پنجشنبه 4 ساعت است که اختلاف آن با 7:20 به موظفی سایر روزها اضافه شده است در صورتی که تعطیل رسمی با روز پنجشنبه منطبق شود سیستم به میزان 3:20 به کاردکس استحقاقی پرسنل آن شیفت اضافه می کند.

منظور از فیلد انتقال اتوماتیک به سال بعد در فرم تعریف کاردکس چیست؟ (104)

با انتخاب این فیلد سیستم در پایان سال به صورت اتوماتیک براساس تنظیمات انجام شده مانده مرخصی را برای هر یک از پرسنل انجام داده و انتقال می دهد در غیر این صورت بایستی ادمین از طریق فرم تغییرات کاردکس در زمان دلخواه انتقال را انجام دهد

با توجه به اینکه می توان انواع مختلف کاردکس تعریف نمود چگونه مشخص میکنیم که کاردکس استحقاقی می باشد؟ (105)

با انتخاب فیلد کاردکس استحقاقی و نیاز به استقرار اولیه دارد، مشخص می گردد کاردکس تعریف شده برای مرخصی استحقاقی می باشد و بایستی از فرم تغییرات کاردکس برای هر یک از پرسنل مشمول مانده مرخصی مشخص گردد تا مبنای محاسبات بعدی کاردکس باشد.

تاثیر تنظیمات فیلد های روش استقرار و روش افزایش کاردکس در فرم تعریف کاردکس (کد:818) چگونه است؟ (168)

این تنظیمات در کلیه گزارشات دریافتی در خصوص کاردکس تاثیر می گذارد.

ردیف

فیلد روش استقرار

فیلد روش افزایش کاردکس

توضیحات

1

روزانه

روزانه

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد روزانه به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد.

2

ماهانه

روزانه

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد نسبت به تعداد روزهای ماه تقویمی (30،31،29) به صورت سیستمی محاسبه و به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد مثلا چنانچه در فیلد میزان افزایش 30 ساعت ثبت شده باشد در ماههای 30 روزه ماهانه  30 ساعت  و در ماههای 31 روزه 31 ساعت و در ماههای 29 روزه 29 ساعت به کاردکس اضافه میگردد و یک رکورد افزایش ماهانه در کاردکس پرسنل ثبت می شود.

ماهانه

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد ماهانه مطابق تقویم به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد لازم به توضیح است اگر ماه کارکردی شما متفاوت از ماه تقویمی باشد مبنای محاسبه افزایش ماه تقویمی خواهد بود.

3

سالانه

سالانه

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد سالانه مطابق تقویم به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد.

4

ماه کارکردی

روزانه

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد نسبت به تعداد روزهای ماه کارکردی (30،31،29) به صورت سیستمی محاسبه و ابتدا یا انتهای ماه کارکردی نه ماه تقویمی مطابق تنظیمات به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد مثلا چنانچه در فیلد میزان افزایش 30 ساعت ثبت شده باشد در ماههای 30 روزه ماهانه  30 ساعت  و در ماههای 31 روزه 31 ساعت و در ماههای 29 روزه 29 ساعت به کاردکس اضافه میگردد و یک رکورد افزایش ماهانه در کارکس ثبت می شود. لازم به توضیح است کاربر می تواند تعداد روزهای ماه کارکردی را به هر دلیل تغییر دهد در این حالت کاربر با انتخاب فیلد استقرار بر اساس تاریخ تغییر یافته انجام شود اعلام میدارد چنانچه به هردلیلی در مثال بالا تعداد روزهای مثلا به 15 روز تغییر یافت برای آن ماه 15 ساعت به کاردکس اضافه گردد.

ماه کارکردی

در این حالت هر مقداری که در فیلد میزان افزایش ثبت شده باشد مطابق ماه کارکردی (ابتدا یا انتهای ماه کارکردی مطابق تنظیمات) به کاردکس تعریف شده اضافه می گردد لازم به توضیح است در این حالت کاربر می تواند تعداد روزهای ماه کارکردی را به هر دلیل تغییر دهد در این حالت کاربر با انتخاب فیلد استقرار بر اساس تاریخ تغییر یافته انجام شود اعلام میدارد که چنانچه به هردلیلی تعداد روزهای ماه کاکردی مثلا به 15 روز تغییر یافت برای آن ماه به میزان افزایش کاردکس اضافه میگردد یعنی ملاک محاسبه ماه کارکردی می باشد نه تعداد روزهای تعیین شده برای ماه کارکردی.

 

گروه کاری
می خواهم تا مقدار معینی از اضافه کار به صورت اتوماتیک تایید شود و بیشتر از آن نیازمند مجوز باشد ؟ (87)

در بعضی از شرکتها نیاز هست تا مقدار معینی از اضافه کار به صورت اتوماتیک تایید شود و بیشتر از آن نیازمند مجوز باشد برای پیاده سازی این حالت در سیستم دو روش وجود دارد:

روش اول: چنانچه بخواهیم این قاعده برای یک گروه کاری خاص اعمال گردد فیلدهای سقف اضافه کار بدون نیاز به مجوز و سقف اضافه کار نیازمند مجوز در فرم (کد:762) بایستی مقدار دهی گردد.

روش دوم: چنانچه بخواهیم این قاعده برای پرسنل خاص اعمال گردد فیلدهای سقف اضافه کار بدون نیاز به مجوز و سقف اضافه کار نیازمند مجوز در فرم (کد:1090) بایستی مقدار دهی گردد.

تنظیمات شیفت
می خواهم نیم ساعت شناوری ورود تعریف کنم ولی 15 دقیقه اول آن طوری باشد که تاخیر در این بازه (15 دقیقه) محاسبه نشود؟ (99)

برای اینکار بایستی فیلد تاخیر مجاز ورود در زمان تعریف بازه شناوری ورود دارای مقدار مورد نظر باشد در این مثال مقداری که برای بازه شناوری در نظر گرفته می شود 30 دقیقه هست و مقدار فیلد تاخیر مجاز ورود 15 دقیقه می باشد.

اجازه ثبت مجوز تردد
چنانچه پرسنلی به هر دلیلی در بازه مشخص شده در فرم قوانین نتواند مجوز مورد نظر خود را ثبت کند آیا ادمین کارکرد می تواند اجازه ثبت مجوز را بدهد ؟ (114)

ادمین کارکرد از طریق فرم اجاز ثبت مجوز تردد کد:808 می تواند با مشخص کردن نوع مجوز و بازه تاریخی اجازه ثبت مجوز به پرسنل مورد نظر را بدهد.

تغییرات کاردکس
چگونه می توانم در بازه زمانی مشخص گزارش تجمیعی از تغییرات کاردکس معین داشته باشم؟ (115)

گزارش آمار تغییرات کاردکس با فیلترینگ و امکان انتخاب نوع کاردکس - بازه زمانی ، با کلیک روی دکمه آمار در فرم تغییرات کاردکس گزارش تجمیعی اخذ می گردد.

چگونه می توانم مانده مرخصی های پرسنل را تسویه کنم (باز خرید مرخصی) ؟ (131)

این کار مقادیر فیلد های ذیل در کارکس را تغییر می دهد:

مقدار تسویه نشده : مقدار مازاد بر انتقال به سال بعد که تسویه برای آن انجام نشده است مثال: فرض کنیم پرسنل 120 ساعت مانده در آخر سال دارد و مطابق تنظیمات کاردکس 66 ساعت آن به سال بعد منتقل می شود مازاد بر 66 ساعت که در این مثال 54 ساعت می باشد  در این فیلد ذخیره می شود.

مقدار استفاده از پیش خور: چنانچه پرسنل از پیش خور جهت اخذ مرخصی استفاده کرده باشند مقدار آن در این فیلد ذخیره می شود در واقع پرسنل به مقدارذخیره شده در این فیلد به شرکت بدهکار است.

مانده جاری : مطابق تنظیمات کاردکس پرسنل می توانند این مقدار را در سال جاری استفاده کنند

مانده سالهای قبل : مطابق قوانین شرکت سقف مقداری از مانده مرخصی سال جاری هست که می تواند به سال بعد منتقل شود.

به سه روش می توان مانده مرخصی پرسنل رو مطابق کاردکس در فرم تغییرات کاردکس (کد:834)  تسویه نمود؟

روش اول)  با انتخاب آیتم تسویه کل درفیلد روش تسویه کاردکس می خواهیم کل مانده های کاردکس پرسنل صفر گردد که در این حالت مطابق تعاریف انجام شده مانده جاری - مانده سالهای قبل مقداراستفاده شده از پیش خورصفر میگردد  و ممکن است نتیجه منفی باشد که به معنی بدهی پرسنل به شرکت می باشد.

روش دوم)  با انتخاب آیتم مانده مرخصی سالهای قبل درفیلد روش تسویه کاردکس می خواهیم کل  یا بخشی از مانده مرخصی سالهای قبل پرسنل تسویه گردد که در این حالت  فیلد نوع تسویه کاردکس که دارای آیتم های ( کل مقدار مانده ، مقدار خاص ) می باشد تعیین کننده خواهد بود چنانچه آیتم کل مقدار مانده انتخاب گردد به معنی صفر شدن مقدار فیلد مانده مرخصی سالهای قبل می باشد و مقدار خاص بخشی از مانده مرخصی که حتما مقدار آن کمتر از مقدار کل می باشد تسویه می گردد.

روش سوم)  با انتخاب آیتم تسویه مازاد بر مقدار انتقالی به سال بعد درفیلد روش تسویه کاردکس می خواهیم کل یا بخشی از مقدار تسویه نشده پرسنل تسویه گردد که در این حالت  فیلد نوع تسویه کاردکس که دارای آیتم های ( کل مقدار مانده ، مقدار خاص ) می باشد تعیین کننده خواهد بود چنانچه آیتم کل مقدار مانده انتخاب گردد به معنی صفر شدن مقدار فیلد مقدار تسویه نشده می باشد و مقدار خاص بخشی از مانده مرخصی که حتما مقدار آن کمتر از مقدار کل می باشد تسویه می گردد.

در یک نگاه تاثیر هر یک از روشهای تسویه کاردکس مرخصی (باز خرید مرخصی) مقادیر کدام فیلدها در کاردکس را تغییر می دهد؟ (132)

روش تسویه کاردکس

مانده جاری

مانده سالهای قبل

مقدار استفاده از پیش خور

مقدار تسویه نشده

تسویه کل

þ

þ

þ

ý

مانده مرخصی سالهای قبل

ý

þ

þ

ý

مازاد بر مقدار انتقالی به سال بعد

ý

ý

ý

þ

تاثیر غیبت و مرخصی بدون حقوق و مرخصی هایی که شرکت در قبال آنها تعهد مالی نسبت به پرسنل ندارد در کاردکس مرخصی استحقاقی چگونه است؟ (169)

 

 1. در خصوص هر روز غیبت پرسنل به تعداد روزهای غیبت از مقدار فیلد میزان افزایش نسبت به روش استقرار کاهش می یابد.
 2. در خصوص مجوزهایی مثل مرخصی بدون حقوق و سایر مجوزها که فیلد بدون تعهد مالی در فرم قوانین زمان ثبت مجوز (کد:806) توسط کاربر انتخاب گردیده است رفتار سیستم مانند غیبت خواهد بود
تنظیمات گزارشات محاسبات کارکرد
می خواهم فایل خروجی کارکرد به حقوق و دستمزد بسازم ترتیب و عوامل مورد نظر را مشخص کنم؟ (134)

برای این کار می توان از طریق فرم تنظیمات گزارشات کارکرد کد فرم: 1081 گزارشات مورد نظر را ایجاد و مشمولین آن را به دلخواه تنظیم کرد تا گزارش مورد نظر فقط برای مشمولین انتخاب شده و عوامل کارکردی دلخواه  نمایش داده شود . برای تنظیم عوامل مورد نظر در خروجی گزارش  و ترتیب آنها می توان در فرم گزارش محاسبات کارکرد کد فرم :1058 با کلیک روی دکمه تنظیمات نمایش خروجی عوامل دلخواه و الویت آنها را برای نمایش تنظیم و انتخاب نمود.

می خواهم برای نوع استخدام های مختلف یا گروه کاری ها مختلف گزارشات محاسبات کارکرد با ستون های دلخواه و متفاوت طراحی کنم تا از طریق فرم 1058 بتوانم خروجی بگیرم؟ (133)

برای این کار می توان از طریق فرم تنظیمات گزارشات کارکرد کد فرم: 1081 گزارشات مورد نظر را ایجاد و مشمولین آن را به دلخواه تنظیم کرد تا گزارش مورد نظر فقط برای مشمولین انتخاب شده و عوامل کارکردی دلخواه  نمایش داده شود . برای تنظیم عوامل مورد نظر در خروجی گزارش  و ترتیب آنها می توان در فرم گزارش محاسبات کارکرد کد فرم :1058 با کلیک روی دکمه تنظیمات نمایش خروجی عوامل دلخواه و الویت آنها را برای نمایش تنظیم و انتخاب نمود.

با انتخاب فیلد نمایش به صورت ماتریسی چه تاثیری در نمایش خروجی گزارشات ایجاد می گردد؟ (135)

با انتخاب چک باکس فیلد نمایش به صورت ماتریسی کلیه فیلدهای دارای مقدار در سطرها  به ستونهای گزارش منتقل می شود امکان فیلتر کردن در اکسل را به کاربر می دهد.

 

معرفی بازرسین
می خواهم پرسنل شاغل در گیتهای نگهبانی را معرفی و به مجوزهای مورد نظر دسترسی بدهم تا ورود و خروج پرسنل را مطابق مجوزها کنترل نمایند؟ (137)

می توان از طریق فرم معرفی بازرسین کد فرم : 1523 گیتهای نگهبانی و پرسنل یا پستهای شاغل در گیتها را معرفی نمود و دسترسی مجوزهای ثبت شده و گام ها را نسبت به فرآیند تایید به بازرس یا بازرسین مورد نظر دسترسی داد تا کنترل تردد را در فرم درخواست بازرسی کد فرم :1524 که از طریق کارتابل به آنها دسترسی داده می شود را ثبت نمایند.

درخواست بازرسی
چرا فرم درخواست بازرسی کد فرم: 1524 دکمه جدید را در نوار ابزار را ندارد و ثبت اطلاعات در این فرم چگونه می باشد؟ (138)

اطلاعات این فرم براساس شرایط و تنظیمات انجام شده در فرم معرفی بازرسین کد فرم:1523 به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند برای هریک از رکوردهای ثبت شده وضعیت تردد را مشخص و ثبت نماید.

فرآیند استفاده از فرم درخواست بازرسی کد(1524) در ماژول کارکرد چگونه می باشد؟ (162)

هدف از طراحی این فرم نمایش درخواستهای کارکرد به بازرسین (نگهبانان) در گیتهای مختلف یک شرکت (مجموعه) جهت بررسی تردد پرسنل در راستای انواع مجوزهای ثبت شده و تنظیمات انجام شده در فرم معرفی بازرسین کد فرم(1523) برای گیت مورد نظر می باشد :

تنظیمات مورد نیاز در فرم معرفی بازرسین کد 1523:

 1. ابتدا بایستی گیت ها و پرسنل یا پست های منتصب در گیتها تعریف و مشخص شوند و هر یک از این گیتها به کدامین نوع مجوزها و در چه وضعیتی (منتظرتایید ، تایید و...) دسترسی داشته باشند.
 2. بعد از ثبت رکورد اطلاعات مربوط به گیتها بایستی مشمولین هر یک از این گیتها مشخص گردد به این معنی که کدامین پرسنل از گیت مورد نظر تردد می نمایند.
 3. دسترسی به پرسنل یا پست های گیت به فرم درخواست بازرسی کد(1524) از طرف کارتابل به حالت کامل یعنی مجوز چهار عمل اصلی CRUD داده شود. کاربری که به این فرم دسترسی دارد می تواند در راستای مجوز ثبت شده پرسنل ، (ورود خروج)  ثبت نماید محدودیت تعدادی برای ثبت ورود و خروج وجود ندارد تنها محدودیت ثبت در یک زمان می باشد .

 

رفتار فرم درخواست بازرسی کد(1524) از دو زیر سیستم کارتابل و کارکرد در دسترس هست:

 

 • عملکرد فرم کد( 1524) در ماژول کارتابل: از سمت کارتابل دسترسی به پرسنل گیت داده می شود وقتی این فرم ازسمت کارتابل باز می شود درخواستهایی که در روز جاری ثبت شده و نسبت به نوع مجوز و وضعیت درخواستها که در فرم معرفی بازرسین تنظیم شده است پرسنل گیت لیست مجوز های ثبت شده توسط پرسنل را مشاهده و در راستای هر یک از مجوزها می توانند ، (ورود خروج)  ثبت نماید .

 

 • عملکرد فرم کد( 1524) در ماژول کارکرد: دسترسی این فرم از سمت کارکرد در اختیار ادمین ماژول کارکرد می باشد و ادمین برخلاف سمت کارتابل به فیلترهای بیشتری دسترسی دارد و می تواند عملکرد بازرسی و تردد کارکنان براساس مجوزها را در روزهای گذشته بررسی و رصد کنند و گزارش تهیه کند.
تعیین بدی آب و هوای محل ماموریت
می خواهم برای برخی از شهرها یا استانها درصد بدی آب و هوای با عنوان محل ماموریت مطابق آیین نامه تعیین کنم؟ (150)

 کاربر ادمین می تواند از طریق فرم تعیین بدی آب و هوای محل ماموریت کد فرم :1510  نسبت به هریک از استانها و شهرها درصد مورد نظر در آیین نامه ماموریت را مشخص نمود تا در محاسبات ماموریت اعمال گردد

تشکیلات و ساختار سازمانی
محل خدمت
با توجه به اینکه مجموعه دارای چندین محل خدمت می باشد آیا امکان تعریف شعب به صورت جداگانه وجود دارد؟ (22)

مکانی که معمولاً شرکت امور یا تجارت خود را در آن انجام می دهد، این محل کار شرکت یا شعبه آن محسوب می شود شما می توانید در فرم تعریف محل خدمت برای یک مجموعه چندین محل خدمت یا شعبه تعریف کنید ولی یک از شعب بایستی به عنوان دفتر مرکزی تعیین گردد این ویژگی امکانی برای سیاست گذاری های آتی براساس محل خدمت در فرآیندهای مختلف ایجاد می کند.

گزارش پست های سازمانی
گزارشی که ارتباطات تمام پست ها همراه با انتصاب تا ارشدترین مقام سازمان را ایجاد نماید؟ (176)

گزاراش کد:1556 ارتباطات تمام پست ها به همراه با انتصاب ، تا ارشدترین مقام سازمان نمایش می دهد و کاربر این امکان را دارد تا فیلدهای مورد نظر را به گزارش اضافه نماید.

مدیریت عملکرد
گزارش تفاهم نامه
ادمین چگونه می تواند از وضعیت تفاهم نامه های ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کند؟ (24)

گزارش تفاهم نامه دوره مدیریت عملکرد به ادمین این امکان را می دهد تا از وضعیت تفاهم نامه های ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کرده و خروجی اکسل ایجاد کند

گزارش وقایع حساس (اقدام بارز)
ادمین چگونه می تواند از وقایع حساس ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کند؟ (26)

گزارش وقایع حساس به ادمین این امکان را می دهد تا از وقایع حساس ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کرده و خروجی اکسل ایجاد کند

گزارش کارنامه
ادمین چگونه می تواند از کارنامه عملکردی ارزیابی شوندگان در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کند؟ (28)

گزارش کارنامه مدیریت عملکرد به ادمین این امکان را می دهد تا از کارنامه عملکردی ارزیابی شوندگان در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کرده و خروجی اکسل ایجاد کند

مدیریت دوره‌های ارزیابی
تنظیماتی که بتوان با آن نمرات سایر ارزیابها در کارنامه ارزیابی شونده نمایش داده نشود؟ (32)

زمانی که نیاز هست تا نمرات سایر ارزیابها در کارنامه عملکرد نمایش داده نشود با فعال کرد فیلد نمرات سایرین در کانامه نمایش داده نشود در قسمت تنظیمات تکمیلی فرم مدیریت دوره های ارزیابی، نمراتی که سایر ارزیابها برای ارزیابی شونده ثبت کرده اند نمایش داده نمی شود

نمی خواهم نمره عددی محاسبه شده در کارنامه عملکردی نمایش داده شود فقط عبارات کلامی نمایش داده شود؟ (33)

زمانی که نیاز هست تا نمره عددی محاسبه شده در کارنامه عملکرد نمایش داده نشود وفقط عبارت کلامی نمایش داده شود با فعال کرد فیلد نمرات محاسبه شده در کارنامه نمایش داده نشود در قسمت تنظیمات تکمیلی فرم مدیریت دوره های ارزیابی، نمرات عددی نمایش داده نمی شود

بانک شایستگی های عمومی و رفتاری
می خواهم فایلی رو به عنوان راهنما برای هریک از شایستگی ها بارگذاری کنم تا ارزیابان بتوانند در تفاهم نامه و انتهای دوره آن را ببیند؟ (140)

کاربر می تواند فایل مورد نظر را در فرم بانک شایستگی ها کد فرم:185 برای هریک از شایستگی ها بارگذاری نماید و با انتخاب فیلد نمایش فایل پیوست شایستگی در فرم مشخصات دوره این امکان ایجاد می گردد تا ارزیابان بتوانند در تفاهم نامه و انتهای دوره فایل پیوست مربوط به هریک از شایستگی ها را ببینند.

مدیریت عملکرد پرسنل
کارنامه عملکرد واحد برای چه سمت هایی نمایش داده می شود؟ (141)

کارنامه عملکرد واحد کد فرم :1241  در انتهای دوره برای پرسنلی که پست آنها در بخش یا واحد مربوطه بالاترین پست می باشد نمایش داده می شود لازم به توضیح است که در این حالت واحد سازمانی این پست با واحد سازمانی پست متبوعه (پدر) متفاوت خواهد بود.

چه تنظیماتی در تعریف دوره بایستی جهت نمایش صحیح کارنامه عملکرد واحد انجام گردد ؟ (142)

کارنامه عملکرد واحد کد فرم :1241  در انتهای دوره برای پرسنلی که پست آنها در بخش یا واحد مربوطه بالاترین پست می باشد نمایش داده می شود لازم به توضیح است که در این حالت واحد سازمانی این پست با واحد سازمانی پست متبوعه (پدر) متفاوت خواهد بود.

محاسبات صورت گرفته در این حالت میانگین امتیاز ثبت شده برای آن وظیفه و امتیاز وظایف در راستای آن می باشد برای معنادار بودن این امتیازات بهتر است فیلد اجباری بودن در راستای وظیفه در ثبت وظایف در فرم مشخصات دوره توسط ادمین انتخاب شود تا ساختار شکست اهداف به وظایف درست باشد. 
 

می خواهم وضعیت تفاهم نامه ، وقایع حساس ، کارنامه ، رتبه بندی پرسنل زیرمجموعه را در قالب گزارش ببینم؟ (139)

وقتی کاربر وارد فرم مدیریت عملکرد می شود اولین بخش در فرم گزارشات ارزیابی می باشد که کاربر با کلیک روی دکمه تفاهم نامه ، وقایع حساس ، کارنامه ، رتبه بندی پرسنل می تواند گزارش مورد نظر رادریافت و بررسی نماید

ارزیاب چگونه می تواند از کارنامه عملکردی پرسنل زیر مجموعه در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کند؟ (29)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد کارنامه عملکردی زیر مجموعه را در قالب یک گزارش بررسی نماید

ارزیاب چگونه می تواند از وقایع حساس ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد برای زیر مجموعه گزارش تهیه کند؟ (27)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد وقایع حساس ثبت شده برای زیر مجموعه را در قالب یک گزارش بررسی نماید

ارزیاب چگونه می تواند از وضعیت تفاهم نامه های ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد برای زیر مجموعه گزارش تهیه کند؟ (25)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد وضعیت تفاهم نامه های منعقد شده را با زیر مجموعه در قالب یک گزارش بررسی نماید

کارنامه عملکردی و رتبه بندی پرسنل
می خواهم پرسنل شرکت را نسبت به امتیازات دوره ارزیابی برگزار شده رتبه بندی (دسته بندی) و گزارش تهیه کنم ؟ (160)

برای اینکار بایستی اقدامات ذیل در سیستم انجام گردد:

1)  از فرم رده های رتبه بندی کد فرم:277 عناوین برای هر گروه یا رده رتبه بندی تعریف گردد.

2) از فرم تعریف ضرایب توزیع و رتبه بندی افراد کد فرم 303  نسبت به امتیاز درصد برای هر گروه مشخص گردد مثلا برای گروه A درصد 80 تا 100 مشخص شود به این معنی هست پرسنلی که نسبت به امتیازات اخذ شده توسط کل پرسنل 20 درصد بالای نمرات را کسب کرده اند در این گروه قرار می گیرند.

نقاط توسعه فردی
چه بخش هایی در فرم نقاط توسعه فردی (کد: 1539) به پرسنل نمایش داده می شود؟ (170)

این فرم دارای بخش های ذیل می باشد؟

بخش اول : دوره های آموزشی که طی دوره ، ارزیاب برای پرسنل ارزیابی شونده در راستای وظایف وشایستگی ها ثبت نموده است را نمایش می دهد.

بخش دوم : وقایع حساس (نکات بارز)  که طی دوره ، ارزیاب برای پرسنل ارزیابی شونده در راستای وظایف وشایستگی ها ثبت نموده است را نمایش می دهد.

بخش سوم : نمودارSWOT هریک از شایستگی های عمومی را نسبت به میانگین شایستگی های عمومی واحد و مجموعه نمایش می دهد.

بخش چهارم: نمودارSWOT هریک از شایستگی های تخصصی (وظایف) را نسبت به میانگین شایستگی های تخصصی واحد و مجموعه نمایش می دهد.

بخش پنجم :  نمودارSWOT  وضعیت پرسنل ارزیابی شونده را نسبت به میانگین امتیازهای واحد و مجموعه نمایش می دهد.

بخش ششم: ترند یا روند امتیازات کسب شده پرسنل را نسبت به میانگین واحد و مجموعه نمایش می دهد.

کارتابل
مدیریت عملکرد پرسنل
ارزیاب چگونه می تواند از وضعیت تفاهم نامه های ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد برای زیر مجموعه گزارش تهیه کند؟ (25)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد وضعیت تفاهم نامه های منعقد شده را با زیر مجموعه در قالب یک گزارش بررسی نماید

ارزیاب چگونه می تواند از وقایع حساس ثبت شده در یک دوره مدیریت عملکرد برای زیر مجموعه گزارش تهیه کند؟ (27)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد وقایع حساس ثبت شده برای زیر مجموعه را در قالب یک گزارش بررسی نماید

ارزیاب چگونه می تواند از کارنامه عملکردی پرسنل زیر مجموعه در یک دوره مدیریت عملکرد گزارش تهیه کند؟ (29)

ارزیاب می تواند از قسمت گزارش ، در یک دوره مدیریت عملکرد کارنامه عملکردی زیر مجموعه را در قالب یک گزارش بررسی نماید

می خواهم وضعیت تفاهم نامه ، وقایع حساس ، کارنامه ، رتبه بندی پرسنل زیرمجموعه را در قالب گزارش ببینم؟ (139)

وقتی کاربر وارد فرم مدیریت عملکرد می شود اولین بخش در فرم گزارشات ارزیابی می باشد که کاربر با کلیک روی دکمه تفاهم نامه ، وقایع حساس ، کارنامه ، رتبه بندی پرسنل می تواند گزارش مورد نظر رادریافت و بررسی نماید

کارنامه عملکرد واحد برای چه سمت هایی نمایش داده می شود؟ (141)

کارنامه عملکرد واحد کد فرم :1241  در انتهای دوره برای پرسنلی که پست آنها در بخش یا واحد مربوطه بالاترین پست می باشد نمایش داده می شود لازم به توضیح است که در این حالت واحد سازمانی این پست با واحد سازمانی پست متبوعه (پدر) متفاوت خواهد بود.

چه تنظیماتی در تعریف دوره بایستی جهت نمایش صحیح کارنامه عملکرد واحد انجام گردد ؟ (142)

کارنامه عملکرد واحد کد فرم :1241  در انتهای دوره برای پرسنلی که پست آنها در بخش یا واحد مربوطه بالاترین پست می باشد نمایش داده می شود لازم به توضیح است که در این حالت واحد سازمانی این پست با واحد سازمانی پست متبوعه (پدر) متفاوت خواهد بود.

محاسبات صورت گرفته در این حالت میانگین امتیاز ثبت شده برای آن وظیفه و امتیاز وظایف در راستای آن می باشد برای معنادار بودن این امتیازات بهتر است فیلد اجباری بودن در راستای وظیفه در ثبت وظایف در فرم مشخصات دوره توسط ادمین انتخاب شود تا ساختار شکست اهداف به وظایف درست باشد. 
 

درخواست لغو
آیا می توانم برای درخواستی (مرخصی ، ماموریت ، اضافه کار و....) که جهت تایید ارسال کردم درخواست لغو بدهم؟ (31)

پرسنل می توانند برای درخواستهایی که شروع کننده آنها خودشان هستند و درخواست مورد نظر آنها با وضعیت منتظر تایید و یا تایید شده در کارتابل دیگران است درخواست لغو بدهند

در صورتی که درخواست لغو تایید شود همانند درخواست ابطال شده بی تاثیر خواهد بود

تفویض کارتابل
می خواهم اقدام در خصوص برای برخی از درخواستهای کارتابل را تفویض کنم؟ (48)

کاربر میتواند از طریق فرم تفویض کارتابل با انتخاب فیلد فرم های گردش کار فرم مورد نظر خود را انتخاب کرده و با انتخاب فیلد تفویض شونده یعنی پرسنل یا پستی که می خواهد تفویض را انجام دهد و انتخاب فیلد عملیات در کارتابل این کار را انجام دهد.

تفاوت تفویض براساس پست سازمانی با تفویض به پرسنل چیست؟ (49)

زمانی که تفوض براساس پست سازمانی ثبت می شود سیستم فارغ از اینکه در آن پست کدام پرسنل منصوب شده است تفویض انجام میگردد یعنی تفویض از نوع جایگاه سازمانی

زمانی که تفویض برای پرسنل خاص ثبت می شود فارغ از اینکه پرسنل در چه پستی منصوب است تفویض انجام میگردد یعنی تفویض از نوع پرسنل خاص

مشاهده ورود و خروج
سیستم در چه حالتی پیغام " کاربر گرامی به علت انجام محاسبات کارکردی امکان مشاهده تایم شیت وجود ندارد" می دهد ؟ (56)

در حالتی که ادمین کارکرد به روز رسانی کارکرد و یا محاسبه کارکرد را برای همه پرسنل اجرا کرده باشد همه کاربران در کارتابل با پیغام " کاربر گرامی به علت انجام محاسبات کارکردی امکان مشاهده تایم شیت وجود ندارد" می بینند و این حالت بعد از مدت زمانی که محاسبات تمام گردد حل می شود

مجوزی از قبیل ماموریت ، مرخصی ، اضافه کار ثبت شده است ولی سیستم محاسبه نمی کند؟ (58)

اگر در فرم تعریف مجوز چک باکس الویت با تردد نمی باشد انتخاب نشود و چک باکس الویت با مجوز می باشد انتخاب نشود  به این معنی هست که الویت با تردد می باشد یعنی مجوز زمانی محاسبه خواهد شد که تردد های صورت گرفته مثلا برای مرخصی حتما بازه کسر کار داشته باشد---مثلا برای ثبت مجوز اضافه کار بازه زمانی از نوع مازاد کار تحلیل شده باشد

دلیل اینکه تایم شیت پرسنل دیده نمی شود چیست؟ (11)

این موضوع می تواند به دلیل عدم تعیین گروه کاری پرسنل برای ماه کارکردی مورد نظر باشد.

اگر در فیلد مرخصی کاردکسی یافت نشد نمایش دهد به معنی چیست؟ (12)

به این معنی هست که برای پرسنل کاردکس مرخصی استحقاقی تعریف نشده است و این پرسنل نمی تواند مجوز مرخصی ثبت نماید

ماموریت
با توجه به اینکه فیلد تا ساعت در ماموریت ساعتی اجباری نیست چگونه محاسبه می شود؟ (88)

در شرکتهایی که ثبت مجوز ماموریت برای خروج الزامی هست و با توجه به اینکه زمانی که ماموریت ساعتی ثبت میگردد زمان برگشت مشخص نیست و کاربر نمی تواند زمان دقیق را ثبت کند در این حالت فیلد تاساعت توسط کاربر ثبت نمی گردد و سیستم به طور اتوماتیک زمان برگشت یا زمان اتمام موظفی را به عنوان مقدار فیلد تا ساعت ثبت می کند.

در فرم ماموریت ساعتی با اینکه فیلد محل ماموریت غیر فعال میباشد و امکان تایپ کردن ندارد، اجازه ثبت نمیدهد و درخواست پرنمودن فیلد مذکور را مینماید. (34)

با مشخص کردن شهر و فاصله کیلومتر فیلد محل ماموریت پرخواهد شد و نیازی به ورود اطلاعات نیست . به طور مثال اگر محدودیت فاصله 50 کیلومتر در نظر گرفته شود در صورتیکه این فیلد کوچکتر از این مقدار باشد عنوان شهری در این فیلد و درصورتیکه بزرگتر باشد عنوان استانی در این فیلد نمایش داده خواهد شد

استعلام تسویه کارکنان
کاربری فرم استعلام تسویه کارکنان برای چه منظوری می باشد؟ (147)

به هر دلیلی چنانچه پرسنلی از شرکت بخواهد جدا شود بایستی از واحدها یا بخشهای مختلف تسویه نماید چنانچه پست شما به عنوان مقام تایید کننده در آن واحد باشد این فرم برای  شما فعال می گردد تا چک لیست و توضیحات لازم در راستای تایید و عدم تایید فرآیند تسویه پرسنل مورد نظر ثبت گردد.

فرآیند استفاده از فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) در ماژول مدیریت ترک کار چگونه می باشد (163)

هدف از طراحی این فرم استعلام از واحدهای مختلف یک شرکت (مجموعه) در خصوص قطع همکاری پرسنل می باشد. تعریف گام های استعلام و تعیین چک لیست مربوط به هریک از گام ها از طریق فرم تنظیمات تسویه کد فرم (1534) در ماژول مدیریت ترک کار انجام می گردد :

اقدامات مورد نیاز در فرم تنظیمات تسویه کد 1534:

 1. ابتدا بایستی گام ها و پست های تایید کننده هر گام نسبت به واحد سازمانی انتخاب شده مشخص شوند.
 2. بعد از ثبت اطلاعات مربوط به گام می توان چک لیست متناظر برای هر گام را نیز مشخص کرد به این معنی که در هر گام مواردی که از طرف واحد مربوطه بایستی در نظر گرفته شوند تعیین می گردند.
 3. دسترسی به پرسنل یا پست های مشخص شده در هر گام به فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) از طرف کارتابل به حالت کامل یعنی مجوز چهار عمل اصلی CRUD داده شود. کاربری که به این فرم دسترسی دارند می تواند برای پرسنلی که در فرم انفصال کد (813) چک باکس استعلام تسویه انجام گردد  انتخاب شده است را مشاهده نماید.

 

رفتار فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) : از دو زیر سیستم کارتابل و مدیریت ترک کار در دسترس است

 

 • عملکرد فرم کد( 1536) در ماژول کارتابل: از سمت کارتابل دسترسی به پست تعیین شده در گام داده می شود وقتی این فرم از سمت کارتابل باز می شود درخواستهای استعلام برای پرسنلی که در فرم انفصال کد (813) چک باکس استعلام تسویه انجام گردد انتخاب شده است نمایش داده می شود کاربر می تواند در راستای هر یک از درخواستها ، (تایید عدم تایید)  ثبت نماید در صورت تایید به هیچ عنوان امکان بازگشت به حالت عدم تایید نخواهد بود.

 

 • عملکرد فرم کد( 1536) در ماژول کارکرد: دسترسی این فرم از سمت ماژول مدیریت ترک کار در اختیار ادمین ماژول مدیریت ترک کار می باشد و ادمین برخلاف سمت کارتابل به همه استعلام های ارسال شده دسترسی دارد و می تواند وضعیت استعلام ها را بررسی و رصد کند و در صورت نیاز گزارش تهیه نمایند.

 

 • نکته : تازمانی که همه گام ها برای هریک از پرسنل تایید نشده اند فیلد وضعیت استعلام تسویه در فرم انفصال کد (813) در حال بررسی می باشد خواهد بود.
گزارش مصاحبه متقاضی جذب
آیا به عنوان مصاحبه کننده می توانم نتیجه مصاحبه انجام شده را در قالب فایل پیوست ثبت کنم؟ (155)

امکان پیوست فایل نتیجه مصاحبه در فرم گزارش مصاحبه متقاضیان جذب برای مصاحبه کننده وجود دارد

کاربری فرم گزارش مصاحبه متقاضیان جذب برای چه منظوری می باشد؟ (148)

چنانچه شما به عنوان مصاحبه کننده  متقاضی جذب تعیین شده باشید این فرم جهت مشخص نمودن زمان مصاحبه و دسترسی به فایل رزومه و ثبت نتایج رزومه برای کاربری شما فعال می گردد.

فرم مشکلات نرم افزار
چگونه می توانم تیکت برای کارشناسان پشتیبان ثبت کنم؟ (161)

برای ثبت تیکت ابتدا وارد پورتال  شرکت آینده نو  iknow.ir  شوید و در منو با کلیک لینک پرتال مشتریان سامانه ثبت تیکت نمایش داده می شود لازم به توضیح است جهت ثبت تیکت حتما بایستی قبلا نام کاربری و پسورد از شرکت آینده نو تهیه کرده باشید.

پرسنلی
سوابق شغلی پرسنل
در چه صورتی دگمه ذخیره سوابق شغلی سالیانه عمل نمی کند؟ (39)

با توجه به اینکه این عملیات باهدف ثبت سوابق شغلی سال قبل سال جاری است نکات ذیل بایستی مد نظر باشد؟

این عملیات تنها برای پرسنلی عمل خواهد کرد هیچ ثبت سابقه شغلی برای سال قبل وجود نداشته باشد

چنانچه کاربر ادمین برای هر یک از پرسنل ثبت سابقه انجام دهد این عملیات برای آن پرسنل عمل نخواهد کرد

اگر قبلا از این دگمه برای ثبت سابقه استفاده شود فراخوانی مجدد این عملیات بی تاثیر خواهد مگر در مورد پرسنلی که هیچ سابقه ای برای سال قبل ندارد

لازم به توضیح است قبل از استفاده از این عملیات از صحت انتصابات سال قبل و سوابق تحصیلی ثبت شده اطمینان حاصل نمایید تا اطلاعات ثبت شده در این عملیات از صحت بالایی برخوردار باشد

منظور از فیلد ارتباط با شغل در فرم سوابق شغلی چیست؟ (97)

تجربه مفید: عبارت است از آن قسمت از مهارت های اکتسابی عملی کارکنان که در افزایش کارایی آنان در آخرین شغل مورد تصدی موثر است

تجربه مفید با در نظر گرفتن تجارب وارتباط با شغل دارای سه مقدار ذیل می باشد

مرتبط: به آن قسمت از تجربیات مکتسبه شاغل اطلاق می گردد که در انجام وظایف، بهبود و پیشرفت آخرین شغل مورد تصدی وی مفید باشد

منطبق: به آن قسمت از تجربیات مکتسبه شاغل اطلاق می گردد که در انجام وظایف، بهبود و پیشرفت آخرین شغل مورد تصدی وی کاملا موثرباشد

نیمه مرتبط: به آن قسمت از تجربیات مکتسبه شاغل اطلاق می گردد که در انجام وظایف، بهبود و پیشرفت آخرین شغل مورد تصدی به نحوی تاثیردارد

مدیریت انتصابات پرسنل
چگونه می توانم محل خدمت پرسنل شرکتی که پیمانکار شرکت اصلی تغییر دهم؟ (126)

با توجه به اینکه شرکت های پیمانکار دارای چارت نیستند تغییر محل خدمت فقط برای پست پیمانکاری که در چارت شرکت اصلی هست امکان پذیر خواهد بود (فرم پست سازمانی کد:42)

وضعیت شغلی پرسنل در فرم مدیریت انتصابات پرسنل (کد:163) غیرشاغل نمایش می دهد ولی در فرم انفصال (کد:813) رکوردی مبنی برا انفصال(غیرشاغل شدن) پرسنل ثبت نشده است؟ (127)

وضعیت شغلی در فرم مدیریت انتصابات پرسنل نسبت به تارخ جاری نمایش داده می شود در این حالت امکان دارد تاریخ انتصاب برای آینده ثبت شده باشد.

چگونه می توانم تاریخ پیش بینی پایان انتصاب در سیستم ثبت کنم تا چند روز مانده آلارم مبنی بر تاریخ پایان انتصاب صادر گردد؟ (79)

فیلد تاریخ پیش بینی پایان انتصاب در فرم مدیریت انتصابات برای این منظور می باشد و کاربر می تواند تاریخ مورد نظر را در این فیلد وارد کند .

مدیریت بکارگیری کارکنان
چگونه می توان پرسنل را ملزم کرد حتما 50 روز مانده به تاریخ انفصال درخواست استعفا را ثبت کند؟ (80)

در فرم مدیریت بکارگیری کارکنان بخش تنظیمات استعفا می توان سیاست مورد نظر را در فیلد مدت زمان مجاز تا پایان همکاری برای ثبت استعفا (روز) ثبت کرد لازم به توضیح است در صورت عدم ثبت تعداد روز در این فیلد پیش فرض 30 روز اعمال خواهد شد.

انواع همکاری
می خواهیم در فرم سوابق شغلی براساس نوع همکاری درصد مورد قبول را برای هر نوع همکاری به شکلی که مبنای محاسبات قرار گیرد تعریف کنیم؟ (83)

کاربر می تواند در فرم کد 882 نوع همکاری و درصد مبنا را برای هر نوع همکاری ثبت نماید تا مبنای محاسبات در سوابق شغلی برای پرسنل قرار گیرد و علت اینکه این موجودیت جدا از موجودیت نوع استخدام تعریف شده است این است که ممکن است عناوین نوع همکاری در اسنادی که به عنوان سوابق شغلی از طرف پرسنل ارائه می گردد متفاوت از نوع استخدام های مقرر در آیین نامه سازمان باشد.

بازنشستگان شاغل
می خواهیم اطلاعات بازنشستگان شاغل و مجوزهایی که براساس آن مجوز فعالیت برای آنها صادر شده است را ثبت کنیم؟ (84)

اطلاعات بازنشستگان شاغل و مجوزهایی که براساس آن مجوز فعالیت برای آنها صادر شده است می تواند توسط کاربر در فرم شماره 1057 ثبت گردد.

مدارک و دوره‌های آموزشی پرسنل
منظور از نوع مدرک در فرم مدارک و دوره های آموزشی پرسنل کد:145 چیست؟ (92)

در این فیلد دو مقدار وجوردارد گواهینامه - صلاحیت

مدرک گواهینامه چیست؟ فراگیر با شرکت در یک دوره آموزشی مدرکی اخذ کرده  که در آن امتیاز کسب شده فراگیر ثبت شده است یعنی برای کسب امتیاز آزمون هایی برگزار شده است و این امتیاز با یک استانداردی می تواند در یک سطح مورد تایید و ارزیابی قرارمی گیرد و نتیجه آن می تواند موفقیت در دوره یا حضور دردوره (عدم قبولی در آزمون ) باشد.

 مدرک صلاحیت چیست؟  فراگیر با شرکت در یک دوره آموزشی مدرکی اخذ کرده که صرفا حضور فراگیر را به منظور آشنایی با محتوای دوره تایید می کند.

منظور از فیلد دوره مورد قبول می باشد در فرم مدارک و دوره های آموزشی پرسنل کد:145 چیست؟ (93)

در خصوص گواهینامه های ارائه شده از طرف پرسنل در سازمانها ممکن است کمیته ای باشد که با یکسری شاخص ها ، ارزیابی هایی را نسبت به گواهی ها انجام دهند و تعیین کنند که مدرک دوره مورد قبول می باشد یا خیر در حقیقت این فیلد نظر کمیته ارزیابی دوره های آموزشی را مشخص می کند و مبنای تاثیر در محاسبات بعدی می تواند باشد

انواع دوره آموزشی
در سازمان ما براساس نوع دوره آموزشی که می تواند تخصصی یا عمومی باشد امتیازی در بخش احکام محاسبه می شود می خواهم این نوع ها را برای دوره های آموزشی تعیین کنم ؟ (94)

در فرم کد:135 نوع دوره آموزشی می تواند براساس محتوای دوره به تخصصی عمومی یا  هر دسته بندی دیگر تقسیم شود یا براساس آیین نامه و امتیازی که احتمالا در بخش احکام برای دوره های آموزشی محاسبه می شود استفاده گردد.

بانک دوره آموزشی
می خواهم عناوین دوره های آموزشی به عنوان یک بانک واحد تعریف گردند و در همه ماژولها در دسترس باشند ؟ (95)

برای اینکار بایستی عناوین دوره های آموزشی در فرم کد:138 تعریف گردند و نوع دوره آموزشی نیز برای دوره های آموزشی در این بخش مشخص می گردد.

لیست دروس
منظور از فرم لیست دروس در پرونده پرسنلی چیست؟ (96)

در برخی از سازمانها به علت اینکه پرسنل در دوران تحصیل خود یکسری واحدهای درسی را گذارنده مطابق آیین نامه امتیازی در عوامل حکمی محاسبه می شود لازم هست تا در فرم کد 147دروس موجود در آیین نامه تعریف گردند.

بودجه منابع انسانی
می خواهیم بودجه تعیین شده برای تعداد جذب پرسنل در ماههای مختلف دوره زمانی بودجه رعایت کنیم و شاخص سن و تحصیلات را برای شرکت و شرکتهای زیر مجموعه به عنوان شرکت مادر تعیین کنیم؟ (100)

چنانچه بخواهیم در دوره زمانی بودجه تعداد جذب پرسنل را برای هر نوع استخدام نسبت به بودجه تعدادی مدیریت و اینکار را برای ماههای مختلف دوره زمانی بودجه تعیین کنیم از فرم بودجه منابع انسانی کد: 1227 استفاده می کنیم در ضمن می توانیم شاخص سن و تحصیلات را هم به عنوان شاخص لحاظ کنیم.

اطلاعات نشانی و سکونت پرسنل
منظور از فیلد نوع ملک در فرم اطلاعات نشانی و سکونت پرسنل چیست؟ (110)

فیلد نوع ملک دارای مقادیر به شرح ذیل می باشد

سکونت: اطلاعاتی که در این رکورد ثبت می شود مربوط به محل سکونت پرسنل می باشد

املاک: اطلاعاتی که در این رکورد ثبت می شود مربوط به املاک پرسنل می باشد یعنی پرسنل مالک این ملک می باشد ولی در آنجا سکونت ندارد در سازمانهایی که این اطلاعات هم ثبت میگردد کاربرد دارد

ثبت وضعیت ملک در فرم اطلاعات نشانی و سکونت چه ضرورتی دارد؟ (111)

فیلد وضعیت ملک دارای مقادیر به شرح ذیل می باشد:

شخصی: پرسنل مالک محل سکونت می باشد

استیجاری: پرسنل در این محل سکونت مستاجر می باشد ممکن است برخی از شرکتها کمک هزینه اجاره پرداخت کنند که مبنای محاسبه اطلاعات این فرم باشد

رایگان : ممکن است پرسنل در خانه پدری سکونت دارد و هزینه ای پرداخت نمی کند و از دوحالت قبلی خارج می باشد

سازمانی: سازمانهایی که محل سکونت پرسنل را در قالب خانه سازمانی تامین و به مدت معین در اختیار پرسنل قرار می دهند 

 

مشخصات فردی
در فرم مشخصات فردی فیلد نام پدر غیرفعال هست چگونه می توان اطلاعات این فیلد را وارد کرد؟ (113)

با توجه به اینکه اطلاعات پدر در فرم و تب اعضای خانواده و تحت تکفل کد:165 وارد می شود با ثبت اطلاعات نسبت پدر در فرم مذکور  اطلاعات این فیلد به طور اتوماتیک در فیلد نام پدر نمایش داده خواهد شد.

پرونده پرسنلی
منظور از پرسنل با وضعیت شغلی بلاتکلیف چیست؟ (153)

پرسنلی هستند که در پرونده پرسنلی ثبت شده اند ولی هیچ انتصابی برای آنها ثبت نشده است.

مدیریت سیستم
انتخاب مشمولین و غیر مشمولین
در فرم انتخاب مشمولین، دکمه های (غیرمشمول و تغییر وضعیت) چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ (76)

دکمه تغییر وضعیت صرفا وضعیت پرسنل را از حالت مشمول به غیرمشمول و بالعکس تغییر می دهد و ارتباطی به تاریخ یا بازه خاصی ندارد. ولی استفاده از دکمه غیرمشمول به کاربر این اختیار را می دهد، پرسنل را از تاریخ مورد نظر به بعد غیرمشمول نماید.

عملکرد غیر مشمولین در فرمهایی که دگمه مشمولین دارن چگونه است؟ (50)

در جاهایی که نیاز هست یک قاعده یا قانون برای طیفی از پرسنل نسبت به مفاهیم موجود در سیستم اجرا گردد از مشمولین به عنوان جدا کردن طیف مورد نظر از کل جامعه آماری استفاده می گردد زمانی که نیاز هست نسبت به طیف انتخاب شده طیفی استثنا گردد از غیر مشمولین استفاده می گردد مثلا در تعریف یک گردش کار می خواهیم واحد A را به عنوان مشمولین انتخاب کنیم ولی نیاز هست تا رده سازمانی کارشناسی از این طیف مستثنی گردد.

مسافت شهر
می خواهم مسافت شهرها را در سیستم داشته باشم تا در فرم ماموریت مبنای محاسبه نوع ماموریت ( شهری - استانی ) باشد؟ (82)

چنانچه نقشه در فرم ماموریت فعال نباشد و مسافت شهرها در فرم کد: 1471 وارد گردد مسافت وارد شده در این فرم و مقدار وارد شده در فیلد شعاع ثبت ماموریت شهری در فرم 1165 مبنای محاسبه نوع ماموریت ( شهری - استانی ) خواهد بود.

تعریف کاربران
چگونه می توانم به عنوان ادمین همه دسترسی های کاربر را قطع کنم یا به اصطلاح نام کاربری را غیرفعال کنم؟ (128)

می توان در فرم تعریف کاربران (کد:122) کاربر مورد نظر را ویرایش نمود و در تب مشخصات کاربر چک باکس فیلد غیرفعال را انتخاب نمود در این حالت کاربر دیگر نمی تواند وارد سیستم شود و به اصطلاح غیرفعال می گردد.

جهت استفاده از LDAP چه اقداماتی باید انجام گردد؟ (174)

1) بایستی LDAP از طریق Config  فعال گردد

2) در این حالت فیلد چک باکس (مربوط به اکتیودایرکتوری می باشد ) در زمان ویرایش نمایش داده می شود و انتخاب آن توسط کاربر در مورد هریک از کاربران به معنی فعال کردن لاگین کاربر مورد نظر با نام کاربری معادل در اکتیودایرکتوری می باشد

3) انتخاب نام کاربری مربوط به اکتیودایرکتوری از فیلد کمبو (نام کاربری در اکتیو دایرکتوری) و ذخیره تنظیمات

نکته : با فعال سازی این تنظیمات در خصوص هر کاربر موجب می شود کاربر مورد نظر فقط با نام کاربری و پسورد اکتیو دایرکتوری بتواند لاگین نماید.

 

پروفایل کاربر
اقدامات مورد نیاز جهت فعال سازی تایید دو مرحله ای توسط کاربر نهایی چه می باشد؟ (165)
 1. کاربر با انتخاب چک باکس ورود دو مرحله ای فعال شود؟ در فرم پروفایل کاربر در واقع موافقت خود را مبنی بر تایید دو مرحله ای اعلام میدارد .

 دقت شود در صورتی که شماره همراه نمایش داده شده برای کاربر در این مرحله صحیح نباشد از فعال کردن تایید دو مرحله ای خودداری نماید و موضوع خطا در شماره همراه را به ادمین سیستم اطلاع رسانی نماید تا بعد از اصلاح شماره همراه دوباره اقدام به فعال سازی نماید.

     2. در این حالت در زمان لاگین در صورت صحیح بودن نام کاربری و پسورد ، کاربر وارد مرحله بعدی می شود که در این مرحله بایستی کد پیامک شده به شماره همراه کاربر را وارد نماید.

 

فرآیند استفاده و فعال کردن تایید دو مرحله ای Two-Factor Authentication در زمان لاگین چگونه می باشد؟ (164)

هدف از طراحی تایید دو مرحله ای در زمان لاگین افزایش ضریب امنیت جهت ورود به سامانه می باشد احراز هویت دو مرحله ای در واقع یک اقدام امنیتی است که کاربران را ملزم می کند تا هویت خود را از طریق دو نوع شناسه مختلف برای دسترسی به برنامه کاربردی، تأیید کنند جهت فعال سازی این امکان بایستی اقدامات ذیل انجام گردد :

اقدامات مورد نیاز توسط ادمین:

 1. بایستی ادمین تنظیمات و اطلاعات مربوط به ارسال پیامک (پنل پیامک) را در فرم تنظیمات ارسال ایمیل و پیامک کد 1421 ثبت نماید .
 2. بایستی به همه کاربران سیستم مجوز دسترسی به فرم پروفایل کاربر از طریق ادمین داده شود.
 3. بایستی اطمینان حاصل گردد که شماره همراه تمامی کاربران یا کاربران خواهان تایید دو مرحله ای حتما در سیستم ثبت شده باشد البته برای کاربران حقیقی شماره همراه بایستی در فرم مشخصات کاربر و برای پرسنل در پرونده پرسنلی ثبت گردد تا پیامک حاوی کد تایید دو مرحله ای به شماره همراه ثبت شده برای کاربر نهایی ارسال گردد.

 

اقدامات مورد نیاز توسط کاربر نهایی:

 

 1. کاربر با انتخاب چک باکس ورود دو مرحله ای فعال شود؟ در فرم پروفایل کاربر در واقع موافقت خود را مبنی بر تایید دو مرحله ای اعلام میدارد .

 دقت شود در صورتی که شماره همراه نمایش داده شده برای کاربر در این مرحله صحیح نباشد از فعال کردن تایید دو مرحله ای خودداری نماید و موضوع خطا در شماره همراه را به ادمین سیستم اطلاع رسانی نماید تا بعد از اصلاح شماره همراه دوباره اقدام به فعال سازی نماید.

     2. در این حالت در زمان لاگین در صورت صحیح بودن نام کاربری و پسورد ، کاربر وارد مرحله بعدی می شود که در این مرحله بایستی کد پیامک شده به شماره همراه کاربر را وارد نماید.

 

نکته : دقت شود تمامی مراحل قبل به درستی تنظیم گردند در غیر این صورت لاگین کاربرانی که تایید دو مرحله ای را فعال کردند با مشکل مواجه خواهد شد.

احکام
نمایش احکام
فیلد وضعیت حکم نشانگر چیست؟ (54)

1) منتظر تایید: نشان می دهد حکم صادر شده جدید هست و تاثیری در محاسبات ندارد حکمی در وضعیت منتظر تایید هست می تواند حذف ، ابطال یا تایید گردد

2) تایید: همزمان یک حکم برای پرسنل می تواند در وضعیت تایید باشد این حکم آخرین سند قابل انتقال به سیستم حقوق دستمزد می باشد وضعیت آن می تواند فقط به حالت ابطالی پس از تایید تغییر کند و این کار با دکمه ابطال حکم تاییدی امکان پذیر است

3) ابطالی : فقط حکم با وضعیت منتظر تایید می تواند ابطال شود و این کار با دکمه ابطال حکم امکان پذیر می باشد

4) آرشیو: پس از تایید حکم منتظر تایید حکم تایید شده قبلی به وضعیت آرشیو تغییر وضعیت می دهد اینکار توسط سیستم انجام میگردد.

5) ابطالی جهت اصلاح : در صورتی که برای یک پرسنل حکم جدید با تاریخ اجرای قبل از چندین حکم با وضعیت آرشیو و حکم تایید شده صادر شود سیستم وضعیت احکام آرشیو و تاییدی را به وضعیت ابطالی جهت اصلاح تغییر می دهد و مشخص کننده این نکته هست که این حکم ابطال شده و بجای آن حکم با همان وضعیت قبلی (اصلاحی) صادر گردیده است

6)ارسالی به کارتابل: در این حالت ادمین احکام را جهت تایید به کارتابل ارسال نموده است این امکان زمانی فعال میگردد که گردش کار برای تایید احکام تعریف شده باشد و با انتخاب احکام منتظر تایید و دکمه ارسال به کارتابل وضعیت احکام تغییر می کند

7)ابطالی پس از تایید : اگر حکم تایید شده توسط دکمه ابطال حکم تاییدی ابطال گردد وضعیت حکم به وضعیت ابطالی پس از تایید تغییر می کند

8)ابطالی جهت اصلاح (بطالی پس از تایید):اگر حکمی که در بند 5 صادر گردیده است و چندین حکم به تبع آن اصلاح شده ابطال گردد وضعیت حکم های صادر شده اصلاحی به وضعیت ابطالی جهت اصلاح (بطالی پس از تایید) تغییر می کند

دلیل اینکه برای پرسنلی که از شرکت رفته و مجدد به شرکت باز می گردد نمی توان حکم استخدام صادر نمود؟ (73)

برای پرسنلی با چنین وضعیتی ابتدا بایستی حکم غیرشاغلی (حکم ترک کار) صادر نمود تا سیستم اجازه صدور حکم استخدام را به کاربر بدهد.

چرا برای پرسنلی که ترک کار نموده است نمی توان حکم غیرشاغلی(حکم ترک کار) صادر نمود؟ (74)

برای صدور حکم غیرشاغلی (حکم ترک کار) ابتدا بایستی در فرم مدیریت انتصابات پرسنل پرسنل مورد نظر را غیرشاغل نمائید. سپس سیستم حکم ترک کار را برای صدور در فیلد مربوطه نمایش خواهد داد.

برای پرسنلی که از شرکت های تابعه به شرکت ما منتقل شده است حکم صادر می شود ولی سوابق وی در حکم مغایرت دارد و صفر محاسبه شده است. علت چیست؟ (75)

بعد از وارد کردن اطلاعات اولیه پرسنل در پرونده پرسنلی، در صورتی که سوابق این پرسنل توسط شرکت قبلی (شرکت های تابعه) در سیستم ثبت شده باشد، برای ادمین شرکت جدید با وضعیت (تعریف نشده) نمایش داده می شود. ادمین بایستی رکورد مربوط به سوابق را ویرایش کرده و بعد از وارد نمودن تاریخ ارائه و تاریخ اثر، رکورد را ذخیره نماید. در مرحله بعدی حکم پرسنل مجدداً صادر گردد.

با اینکه در فرم اعضای خانواده و تحت تکفل اولاد تحت تکفل ثبت شده باز هم در زمان صدور حکم حق اولاد محاسبه نمی شود؟ (108)

با توجه به اینکه برای برقراری حق اولاد بایستی پرسنل دارای 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند این موضوع در فرم سوابق شغلی برای سالهای قبل مشخص میگردد و فیلد تعداد روز بیمه در محاسبه 720 روز بیمه معیار محاسبه می باشد.

کاربرد دکمه محاسبه مجدد در فرم نمایش احکام چیست؟ (118)

در برخی از مواقع کاربر بعد از صدور چندین حکم جدید که وضعیت آنها منتظر تایید هست به هر دلیلی متوجه می شود که برخی از احکام صادر شده بایستی محاسبه مجدد شوند قبلا بایستی این احکام حذف یا ابطال می شدند و دوباره احکام جدید صادر می شد دکمه محاسبه مجدد به فرم نمایش احکام اضافه گردیده تا احکام منتظر تاییدی که به هر دلیلی نیاز به محاسبه مجدد دارند انتخاب شده و با کلیک دکمه محاسبه مجدد ، محاسبات دوباره برای آنها اعمال گردد و شماره حکم همان قبلی هست.

کاربرد دکمه تعیین تاریخ ابلاغ در فرم نمایش احکام چیست؟ (149)

برای احکامی که قبلا در سیستم صادر شده و فاقد زمان ابلاغ می باشند سال / ماه ابلاغ تعیین می گردد و کاربرد آن در زیرسیستم جبران خدمات جهت تعیین سال /ماه موثر برای انجام محاسبات می باشد.

ثبت اطلاعات تردد
برای اینکه مواردی همچون غیبت ، مرخصی بدون حقوق و.... تاثیر خود را در بخش ثبت اتوماتیک سوابق شغلی، صدور احکام ، حقوق و دستمزد ، پرداخت حق بیمه ..... داشته باشد اطلاعات باید در کدام فرم ثبت گردد؟ (77)

اطلاعات عدم حضور به هر دلیل ( غیبت ، مرخصی بدون حقوق و.... ) برای اینکه در بخش  ثبت اتوماتیک سوابق شغلی، صدور احکام ، حقوق و دستمزد ، پرداخت حق بیمه .... تاثیر داشته باشد بایستی در فرم کد:222 ثبت گردد. لازم به توضیح است این اطلاعات در صورتی که مبنای محاسبات قرار گیرند نباید حذف گردد.

تعریف عامل احکام
چطور می توانم بدانم یک عامل در محاسبه چه عاملهایی استفاده شده است؟ (107)

برای اینکه کاربر بداند یک عامل در محاسبه چه عاملهایی استفاده شده است دگمه ای با عنوان مشاهده وابستگی به فرم کد :272 اضافه شده است و کاربر می تواند با انتخاب عامل و کلیک روی دگمه مشاهده وابستگی عاملهایی که در آنها استفاده شده است را مشاهده نماید

عملکرد دکمه اجرای عامل در فرم تعریف عامل چیست؟ (121)

در برخی مواقع نیاز هست عاملی جهت تست برای یک پرسنل اجرا شود تا کاربرمطمئن شود که عامل تعریف شده درست محاسبه می کند برای این منظور دکمه اجرای عامل به فرم کد:272 اضافه شد.

آلارم های اجرایی احکام
آیا امکانی در سیستم وجود دارد تا احکام به موقع صادر گردد و تبعات عدم صدور احکام به موقع دامن سازمان را نگیرد؟ (119)

یکی از مهمترین دغه دغه های کارشناسان احکام صدور حکم در زمان صحیح مطابق آیین نامه سازمان می باشد تا هم حقی از پرسنل ضایع نشود هم قوانین حاکم به موقع اجرا شود که در صورت عدم اجرای به موقع می تواند تبعات قانونی و سازمانی داشته باشد طراحی بخش آلارم اجرایی برای احکام این امکان را ایجاد میکند تا با تنظیمات در بخش عوامل احکام ، سیستم به صورت اتوماتیک آلارم های صدور احکام را صادر کند کافی است که کاربر روی فیلد صدور حکم کلیک نماید تا تاریخ اجرای حکم با الگوریتم های هوشمند محاسبه وحکم مربوطه صادر گردد این امکان باعث می شود که خطای کاربری کمتر شود و کاربر مجبور نباشد از طریق گزارشات پیچیده متوجه صدور احکام برای پرسنل گردد. در این حالت سیستم کلیه اطلاعات پایه و مورد نیاز برای صدور احکام در سایر سیستم ها را هر شبانه روز پایش میکند و به محض تغییر در اطلاعات نسبت به تنظیمات صورت گرفته در بخش عوامل ، آلارم های صدور احکام را در فرم کد:1425 ایجاد میکند و در زمان اجرای آلارم با الگوریتم های هوشمندانه تاریخ اجرای حکم را محاسبه می نماید و فرآیند پیچیده صدور حکم به موقع را به یک کلیک برای کاربر تبدیل می نماید.

تعریف ضریب ریالی سالیانه
نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی چگونه می باشد؟ (171)

نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی

نسبت به آیین نامه و نوع استخدام های مجموعه، پس از ابلاغ مراجع ذیصلاح، جهت اعمال افزایش سالیانه بایستی اقدامات ذیل انجام گردد:

 1. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون کار (بدون طبقه بندی مشاغل) باشد و محاسبه عامل های احکام وابسته به حداقل حقوق وزارت کار باشد بایستی مقادیر ابلاغی در فرم "حداقل حقوق وزارت کار" (کد:502) ثبت گردد .
 2. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون خدمات کشوری باشد و در محاسبه عامل های احکام از ضریب ریالی سالیانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر جدید در فرم "تعریف ضریب ریالی سالیانه" (کد:199) ثبت گردد .
 3. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر طبقه بندی مشاغل باشد و در محاسبه عامل های احکام از جدول مزد گروه های بیستگانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر سال جدید در فرم "جدول مزد گروه های بیستگانه" (کد:535) ثبت گردد .

 

نکته اول : با توجه به اینکه آیتم هایی مانند حق مسکن و مزایای رفاهی و انگیزه ای (بن کارگری بن رفاهی) مقدار ثابت می باشند بایستی در عامل مربوطه مقدار ثابت جدید با تاریخ اعتبار اعلام شده ثبت شود و برای مقادیر قبلی تاریخ پایان درج گردد.

نکته دوم : در فرم های مربوطه فیلدهای از تاریخ، تا تاریخ و تاریخ ابلاغ مشترک می باشد :

 • فیلد تاریخ ابلاغ نشان می دهد افزایشات در چه تاریخی ابلاغ شده است
 • فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ، اعتبار و بازه زمانی که مقادیر وارد شده موثر خواهد بود را نشان می دهد.
حداقل حقوق وزارت کار
نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی چگونه می باشد؟ (172)

نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی

نسبت به آیین نامه و نوع استخدام های مجموعه، پس از ابلاغ مراجع ذیصلاح، جهت اعمال افزایش سالیانه بایستی اقدامات ذیل انجام گردد:

 1. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون کار (بدون طبقه بندی مشاغل) باشد و محاسبه عامل های احکام وابسته به حداقل حقوق وزارت کار باشد بایستی مقادیر ابلاغی در فرم "حداقل حقوق وزارت کار" (کد:502) ثبت گردد .
 2. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون خدمات کشوری باشد و در محاسبه عامل های احکام از ضریب ریالی سالیانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر جدید در فرم "تعریف ضریب ریالی سالیانه" (کد:199) ثبت گردد .
 3. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر طبقه بندی مشاغل باشد و در محاسبه عامل های احکام از جدول مزد گروه های بیستگانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر سال جدید در فرم "جدول مزد گروه های بیستگانه" (کد:535) ثبت گردد .

 

نکته اول : با توجه به اینکه آیتم هایی مانند حق مسکن و مزایای رفاهی و انگیزه ای (بن کارگری بن رفاهی) مقدار ثابت می باشند بایستی در عامل مربوطه مقدار ثابت جدید با تاریخ اعتبار اعلام شده ثبت شود و برای مقادیر قبلی تاریخ پایان درج گردد.

نکته دوم : در فرم های مربوطه فیلدهای از تاریخ، تا تاریخ و تاریخ ابلاغ مشترک می باشد :

 • فیلد تاریخ ابلاغ نشان می دهد افزایشات در چه تاریخی ابلاغ شده است
 • فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ، اعتبار و بازه زمانی که مقادیر وارد شده موثر خواهد بود را نشان می دهد.
آیین نامه و بخشنامه ها
گروه آیین نامه و بخشنامه ها
می خواهم آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان را در سیستم به صورت دسته بندی های مشخص آپلود کنم؟ (59)

برای این منظور بایستی از طریق فرم گروه آیین نامه و بخشنامه ها (کد:242) ابتدا دسته بندی های مورد نظر تعریف گردد که می تواند حالت پدر فرزندی نیز داشته باشد به طور مثال می توان آیین نامه های پرسنلی را به عنوان آیین نامه متبوعه و آیین نامه های احکام و جذب و استخدام را به عنوان آیین نامه فرزند تعریف گردد

تعریف آیین نامه و بخشنامه ها
چگونه می توانم آیین نامه های سازمان را آپلود نموده و براساس ضوابط مختلف مشمولین را مشخص نمایم تا بتوانند آیین نامه ها را ببینند؟ (60)

برای این منظور از فرم تعریف آیین نامه و بخشنامه ها (کد:247) ابتدا آیین نامه تعریف و آپلود میگردد و بعد از تعریف مشمولین آن مشخص میگردد

لازم به توضیح است برای اینکه کاربر نهایی بتواند از گوشه سمت چپ پایین آیکن مشاهده اسناد آئین نامه ها و بخش نامه ها را ببیند بایستی از طریق زیر سیستم آیین نامه ها و بخشنامه به فرم مذکور دسترسی داده شود در این حالت کاربر نهایی به آیین نامه هایی که از طریق مشمولین مجوز داده شده است می تواند قابل مشاهده باشد.

امور رفاهی
شرایط پرداخت سهم ماهانه صندوق
در قسمت شرایط عضویت صندوق تاریخ پایان را تا کی می توانم برای گذشته تغییر دهم؟ (69)

این تاریخ می تواند تا آخرین تاریخی که صندوق عضو جدید گرفته است تغییر کند ولی به قبل از آخرین تاریخ ثبت نام در صندوق نمی تواند تغییر کند.

آیا می توان در یک بازه زمانی شرایط عضویت متفاوت برای یک صندوق تعریف نمود؟ (68)

در یک بازه زمانی فقط یک شرایط عضویت می تواند معتبر باشد و سیستم اجازه نمی دهد در یک بازه زمانی شرایط عضویت متفاوت برای یک صندوق تعریف نمود.

حق عضویت سرمایه صندوق
چگونه می توانم عملیات بازخرید(تسویه) از صندوق را انجام دهم؟ (70)

در فرم حق عضویت سرمایه صندوق با انتخاب تیک بازخرید از صندوق فیلدهای بازخرید از صندوق لود میگردد که با پرکردن اطلاعات در فیلدهای مربوطه می توان عملیات تسویه از صندوق را انجام داد.

رویدادهای فردی
می خواهم یک سری هدایا که بابت روز تولد - ازدواج - تولد فرزند ... که رویداد آنها برای سالروز یا بعد از تاریخ استخدام پرسنل بستگی دارد تعریف کنم؟ (71)

در فرم رویدادهای فردی (کدفرم:1426) شما می توانید رویداد هایی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ استخدام هست و یا به  سالروز پرسنل بستگی دارد را تعریف نمایید و در بخش آلارم ها برای این رویدادها هشدار مورد نظر ایجاد گردد.

تعیین برنامه زمان بندی اماکن اقامتی و تفریحی
به چند روش می توان برنامه زمانبندی امکان اقامتی و تفریحی را تنظیم کرد؟ (154)

دو روش برای تنظیم زمانبندی رزرو اماکن اقامتی و تفریحی وجود دارد:

روش اول زمانبندی مطابق درخواست رزرو: از این روش در ایام غیر پیک استفاده می شود و اولویت رزرو با کاربرانی است که زودتر درخواست رزرو را ثبت  نمایند.

روش دوم :قرعه کشی انجام پذیرد: از این روش برای ایام پیک استفاده می گردد در این حالت کاربران درخواست رزرو خود را در زمان مشخص ثبت نموده و بعد از پایان مهلت ثبت نام بین کاربران ثبت نام کننده قرعه کشی انجام می گردد.

جبران خدمات
تنظیمات گواهی کسر از حقوق
مبلغ قابل تعهد در فرم درخواست صدور گواهی کسر از حقوق چگونه محاسبه می شود؟ (72)

مبلغ قابل تعهد درصدی از مبلغ ته حکم و یا فیش حقوقی می باشد. برای محاسبه مبلغ قابل تعهد در این فرم لازم است در فرم تنظیمات گواهی کسر از حقوق فیلدهای مبنای محاسبه درصد و درصد محاسبه را مشخص نمائید.

تعریف انواع احکام
می خواهم حقوق به صورت علی الحساب محاسبه شود و بعد از چند روز که اطلاعات برای محاسبات نهایی شد محاسبه نهایی حقوق را انجام دهم؟ (122)

فیلد محاسبه علی الحساب می باشد در فرم تعریف انواع محاسبات اضافه گردید کاربر در زمان تعریف نوع محاسبه می تواند با انتخاب این فیلد نوع محاسبه ای تعریف نماید که محاسبات آن نهایی نیست زمانی که در محاسبه حقوق ماهانه احتمال می دهید اطلاعات دریافتی از سایر ماژولها برای محاسبه حقوق (مثل احکام ، کارکرد و ...) تغییر کند محاسبه حقوق آن برج را از نوع محاسبه ای انتخاب می کنید که تیک علی الحساب در تعریف انتخاب کرده باشید تا پرداخت حقوق به تاخیر نیفتد و بعد از چند روز که اطمینان ایجاد شد اطلاعات قطعی و نهایی هست نوع محاسبه ای انتخاب می شود که تیک علی الحساب را نداشته باشد و سیستم تغییر در اطلاعات ورودی قطعی را در محاسبات حقوق اعمال میکند و نسبت به تغییرات پرسنل را برای ماه بعد بدهکار یا بستانکار می نماید.

گزارش اقساط کسر شده
می خواهم در ماه مشخص نسبت به اقساط تسهیلات دریافت شده در قالب رفاهیات گزارش کسورات را از فیش حقوقی داشته باشم؟ (152)

از طریق گزارش اقساط کسر شده کد فرم :1511 می توان گزارش اقساط تسهیلات دریافت شده در قالب رفاهیات که در ماه مورد نظراز حقوق پرسنل کسر شده است را ازسیستم گرفت.

شناسنامه شغل
تعیین مدل ارزشیابی مشاغل
تعیین اینکه در ماژول شناسنامه شغل بر مبنای شغل یا بانک پست اطلاعات ثبت گردد ؟ (78)

برای تعیین اینکه در ماژول شناسنامه شغل بر مبنای شغل یا بانک پست اطلاعات ثبت گردد بایستی از طریق فرم کد: 114 مشخص گردد که در شرکت مورد نظر مبنای تنظیمات براساس شغل یا بانک پست می باشد.

مدیریت ترک کار
انفصال
فرآیند غیر شاغل کردن پرسنل به چگونه است؟ (85)

شروع فرآیند انفصال دوحالت دارد:

1) از طرف خود پرسنل باشد که م یتواند علت آن استعفا یا اتمام قرارداد باشد برای اینکه این درخواست از طرف خود پرسنل ثبت گردد بایستی دسترسی به فرم استعفا کد فرم :809 ایجاد و گردش کار برای آن تعریف گردد

2) از طرف کارفرما باشد که می تواند علت آن بازخرید/عدم نیاز-بازنشسته - انفصال انضباطی- ازکارافتادگی معلولیت-ازکارافتادگی جانبازی-انحلال شرکت و.... باشد

زمانی که اطلاعات انفصال در فرم 813 ثبت می گردد تا ثیر آن در فرم مدیریت انتصابات کد فرم :163 اعمال می گردد

چگونه می توانم اطلاعات بازنشستگان ، قبل از تاریخ مهاجرت را در سیستم وارد کنم ؟ منظور از تاریخ مهاجرت، تاریخی هست که از آن به بعد کلیه فرآیندها از طریق سیستم انجام می گردد. (86)

اطلاعات بازنشستگان را می توان از فرم کد 813 ثبت کرد فرآیند کار به این صورت هست که ابتدا اطلاعات بازنشستگان در بخش پرونده پرسنلی ثبت می گردد بعد اطلاعات پرسنل مورد نظر به کمبو پرسنل در فرم 813 اضافه می گردد و می توانید انفصال از نوع بازنشسته را ثبت کرد.

در فرم انفصال با انتخاب فیلد استعلام تسویه انجام گردد چه امکانی در فرآیند انفصال (تسویه کارکنان) فعال می گردد؟ (145)

کاربر با انتخاب فیلد استعلام تسویه انجام گردد معین می کند که مطابق گام های تسویه که در فرم تنظیمات تسویه کد فرم :1534 تعریف شده است بایستی تایید گام ها از طرف پست های انتخاب شده کامل گردد تا فرآیند انفصال برای پرسنل کامل گردد لازم به توضیح است گام های تسویه به طور موازی برای همه گیرندگان هر گام ارسال می گردد.

استعفا
می خواهم برای پرسنلی که به هردلیلی استعفا دادن در سایر شرکتهای هلدینگ کاریابی کنم؟ (91)

برای این کار در فرم کد:809 بایستی چک باکس فیلد کاریابی انجام شود توسط کاربرادمین انتخاب شود  با انتخاب این تیک تو ماژول جذب و استخدام ( فرم کد:179 تب کاریابی کارکنان) در سایر شرکتها این پرسنل ثبت میشود و مثل این هست که برای سایر شرکتهای هلدینگ رزومه ارسال کرده است و می تواند در فرآیند جذب آنها قرار گیرد.

تنظیمات تسویه
می خواهم گام های مربوط به تسویه حساب را تعریف کنم و پست گیرندگان هر گام را مشخص کنم؟ (143)

جهت تعریف گام های تسویه از طریق فرم تنظیمات تسویه کد فرم: 1534 می توان عناوین گام ها را مشخص نمود و پست مربوطه مشخص نمود و در صورتی که گام تعریف شده مربوط به شرکت پیمانکار باشد شرکت مورد نظر نیز مشخص می گردد

در هر یک از گام های تسویه نیاز هست چک لیست گام یا واحد مربوطه تعیین گردد تا در زمان تسویه حتما چک لیست تایید گردد؟ (144)

دکمه چک لیست در فرم تنظیمات تسویه کد فرم: 1534  این امکان را به کاربر می دهد تا برای گام انتخاب شده چک لیست مورد نظر را تعریف و الویت آن را مشخص نمود.

در لیست فرم تنظیمات تسویه فیلد دسترسی به فرم چه چیزی را مشخص می کند؟ (146)

این فید می تواند دارای مقادیر (دارد - ندارد) باشد 

اگر مقدار فیلد دارد باشد نشان می دهد پرسنل یا پست گیرنده در گام مورد نظر به فرم تسویه دسترسی دارد.

اگر مقدار فیلد ندارد باشد نشان می دهد پرسنل یا پست گیرنده در گام مورد نظر به فرم تسویه دسترسی ندارد و بایستی جهت تایید گام از طریق مدیریت کاربران دسترسی به فرم مورد نظر داده شود.

استعلام تسویه کارکنان
کاربری فرم استعلام تسویه کارکنان برای چه منظوری می باشد؟ (147)

به هر دلیلی چنانچه پرسنلی از شرکت بخواهد جدا شود بایستی از واحدها یا بخشهای مختلف تسویه نماید چنانچه پست شما به عنوان مقام تایید کننده در آن واحد باشد این فرم برای  شما فعال می گردد تا چک لیست و توضیحات لازم در راستای تایید و عدم تایید فرآیند تسویه پرسنل مورد نظر ثبت گردد.

فرآیند استفاده از فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) در ماژول مدیریت ترک کار چگونه می باشد (163)

هدف از طراحی این فرم استعلام از واحدهای مختلف یک شرکت (مجموعه) در خصوص قطع همکاری پرسنل می باشد. تعریف گام های استعلام و تعیین چک لیست مربوط به هریک از گام ها از طریق فرم تنظیمات تسویه کد فرم (1534) در ماژول مدیریت ترک کار انجام می گردد :

اقدامات مورد نیاز در فرم تنظیمات تسویه کد 1534:

 1. ابتدا بایستی گام ها و پست های تایید کننده هر گام نسبت به واحد سازمانی انتخاب شده مشخص شوند.
 2. بعد از ثبت اطلاعات مربوط به گام می توان چک لیست متناظر برای هر گام را نیز مشخص کرد به این معنی که در هر گام مواردی که از طرف واحد مربوطه بایستی در نظر گرفته شوند تعیین می گردند.
 3. دسترسی به پرسنل یا پست های مشخص شده در هر گام به فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) از طرف کارتابل به حالت کامل یعنی مجوز چهار عمل اصلی CRUD داده شود. کاربری که به این فرم دسترسی دارند می تواند برای پرسنلی که در فرم انفصال کد (813) چک باکس استعلام تسویه انجام گردد  انتخاب شده است را مشاهده نماید.

 

رفتار فرم استعلام تسویه کارکنان کد(1536) : از دو زیر سیستم کارتابل و مدیریت ترک کار در دسترس است

 

 • عملکرد فرم کد( 1536) در ماژول کارتابل: از سمت کارتابل دسترسی به پست تعیین شده در گام داده می شود وقتی این فرم از سمت کارتابل باز می شود درخواستهای استعلام برای پرسنلی که در فرم انفصال کد (813) چک باکس استعلام تسویه انجام گردد انتخاب شده است نمایش داده می شود کاربر می تواند در راستای هر یک از درخواستها ، (تایید عدم تایید)  ثبت نماید در صورت تایید به هیچ عنوان امکان بازگشت به حالت عدم تایید نخواهد بود.

 

 • عملکرد فرم کد( 1536) در ماژول کارکرد: دسترسی این فرم از سمت ماژول مدیریت ترک کار در اختیار ادمین ماژول مدیریت ترک کار می باشد و ادمین برخلاف سمت کارتابل به همه استعلام های ارسال شده دسترسی دارد و می تواند وضعیت استعلام ها را بررسی و رصد کند و در صورت نیاز گزارش تهیه نمایند.

 

 • نکته : تازمانی که همه گام ها برای هریک از پرسنل تایید نشده اند فیلد وضعیت استعلام تسویه در فرم انفصال کد (813) در حال بررسی می باشد خواهد بود.
جذب و استخدام
نوع مصاحبه
منظور از نوع مصاحبه چیست؟ (112)

با توجه به اینکه مصاحبه هایی که در فرآیند جذب انجام می پذیرد می تواند ماهیتهای مختلفی داشته و توسط مصاحبه گرهای مختلفی انجام پذیرد نوع مصاحبه نسبت به ساختار و فرآیند جذب تعریف می گردد مثلا نوع مصاحبه می تواند روانشناختی - تخصصی و ... باشد.

مصاحبه و انتخاب از بین افراد متقاضی
آیا می توان زمان مصاحبه را از طریق پیامک اطلاع رسانی کرد؟ (156)

با انتخاب فیلد ارسال پیامک اطلاع رسانی در فرم زمان مصاحبه پیامک حاوی زمان مصاحبه به متقاضی جذب ارسال می گردد 

لازم به توضیح است پیش نیاز این موضوع ثبت تنظیمات پنل پیامک از فرم کد 1421 می باشد

گردش کار
درخواست های بلاتکلیف
چنانچه در گام های یک گردش کار که گیرندگان از نوع پست و رده سازمانی تعیین شده است و تیک توقف درخواست در صورت عدم وجود گیرنده در هر گام انتخاب شده باشد و پرسنلی منتصب به پست یا رده سازمانی در گام نباشد وضعیت درخواست چگونه خواهد بود؟ (117)

در خواست مورد نظر در فرم کد: 1507 درخواستهای بلا تکلیف نمایش داده خواهد شد و در دو حالت می توان آنها را رفع تکلیف کرد حالت اول این هست که پرسنل جدید به پست مورد نظر منتصب گردد که سیستم به صورت اتوماتیک درخواستهای مربوط به آن پست را از حالت بلاتکلیف در می آورد در حالت دوم کاربر می تواند از فرم درخواستهای بلاتکلیف اقدام به تعیین وضعیت درخواستهای بلاتکلیف نماید.

در زمان تغییر انتصاب پرسنل نمی خواهم درخواستهای موجود در کارتابل را در همان موقع تعیین تکلیف کنم چون با مشکلاتی از قبیل استعلام وضعیت تک تک درخواستها از مدیران در زمان تغییر انتصاب پیش میاد که کار طاقت فرسایی هست و گاها نیاز هست مدیر جدید بجای مدیر قبلی درخواستها را تعیین و تکلیف نماید ؟ (116)

 جهت رفع این مشکل فرم کد:1507 طراحی گردید تا در فرآیند جدید تغییر انتصاب کاربر بتواند در زمان تغییر انتصاب دکمه بدون تغییرکلیک نماید در این حالت تمام درخواستهای موجود در کارتابل پرسنل مورد نظر به فرم درخواستهای بلاتکلیف منتقل می شود که در دو حالت می توان آنها را رفع تکلیف کرد حالت اول این هست که پرسنل جدید به پست مورد نظر منتصب گردد که سیستم به صورت اتوماتیک درخواستهای مربوط به آن پست را از حالت بلاتکلیف در می آورد در حالت دوم کاربر می تواند از فرم درخواستهای بلاتکلیف اقدام به تعیین وضعیت درخواستهای بلاتکلیف نماید.

مدیریت گردش کارها
چگونه می توان در زمان طراحی گردش کار این امکان را به کاربر نهایی داد تا بتواند در هر گام درخواست را به گام دلخواه قبلی ارجاع دهد؟ (120)

 برخی مواقع در طراحی گردش کار نیاز هست مثلا کاربر بتواند درخواست را در گام 5 به گام 2 ارجاع دهد برای این منظور فیلد ارجاع به گام در اجرای گردش کار به تنظیمات گردش کار اضافه شد تا کاربر با انتخاب این فیلد ویژگی مذکور را برای گردش کار مورد نظر فعال کند.

آلارم
نتایج آلارم ها
چگونه می توانم اطلاعات در بخش های مختلف را که مربوط به خود پرسنل هست مانند تاریخ تولد یا تایید حکم کارگزینی و ... را در زمان مربوطه از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی کنم؟ (123)

امکانی ایجاد گردید تا کاربر بتواند آلارم هایی که در طراحی آنها تیک بدست خود پرسنل برسد انتخاب شده باشد نتایج را از طریق ارسال Email و SMS به پرسنل مورد نظر ارسال نماید در واقع می توانیم سیستم رو در بعد زمان به اطلاعات سیستم حساس کنیم .

پورتال
صورت وضعیت
برای اینکه مشتریان بتوانند صورت وضعیت ها را ببینند و رسید پرداخت را بارگذاری کنند چه دسترسی هایی بایستی داشته باشند؟ (136)
1   مدیریت سیستم بخش پشتیبانی فرم مشکلات نرم افزار بلی بلی بلی بلی گروه های کاربری - گروه کاربران عمومی 
2   کارتابل تیکت ثبت تیکت بلی بلی بلی بلی گروه های کاربری - گروه کاربران عمومی
3   کارتابل تیکت پیگیری تیکت بلی بلی بلی بلی گروه های کاربری - گروه کاربران عمومی
4   پورتال مشتریان صورت وضعیت بلی بلی بلی بلی کاربر
5   پورتال مشتریان رسید پرداخت بلی بلی بلی بلی کاربر
فراخوان جذب نیروی انسانی
چگونه می توان بدون نیاز به کد/لینک تایید رزومه متقاضیان از طریق پورتال را در سیستم ثبت نمود؟ (157)

در صورتی که کاربر در تنظیمات فراخوان جذب نیروی انسانی کد فرم :1007 فیلد عدم نیاز به کد/لینک تائید انتخاب نماید دیگر نیازی به کد/لینک تایید نخواهد بود .

می خواهم در فرآیند گرفتن اطلاعات از کارجویان فقط برخی از فرم های مورد نظر برای کارجو نمایش داده شود و ثبت اطلاعات در برخی از آنها اجباری باشد؟ (159)

این قابلیت در سیستم وجود دارد برای این کار بایستی در فرم کد 1007  وارد تب فرم های رزومه گردید و تنظیمات دلخواه را مطابق نیاز مجموعه انجام دهید.

می خواهم کارجویان اطلاعات مورد نیاز رزومه را از طریق لینکی که در پورتال شرکت نمایش داده می شود را ثبت نمایند؟ (158)

برای این کار اقدامات ذیل باید انجام گردد:

1) سرور پورتال مجموعه و سرور سیستم منابع انسانی بایستی پینگ همدیگر را داشته باشند

2) از طریق فرم کد:1007 تنظیمات مربوطه انجام گردد و لینک ایجاد شده در سیستم منابع انسانی در پورتال در قسمت مربوط مثلا ارسال رزومه بارگذاری گردد.

تا از طریق لینک مورد نظر کارجویان بتوانند اطلاعات خود را ارسال نمایند.

اسناد
مدیریت اسناد پرسنل
چگونه می توان اسناد (فایل پیوست) ثبت شده برای یک پرسنل را بررسی نمود؟ (151)

از طریق فرم مدیریت اسناد پرسنل کد فرم : 1494 می توان کلیه اسناد ثبت شده برای هریک از پرسنل را مشاهده و بررسی نمود.

طبقه بندی مشاغل
جدول مزد گروه‌های بیستگانه
نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی چگونه می باشد؟ (173)

نحوه اعمال افزایش سالیانه در احکام کارگزینی

نسبت به آیین نامه و نوع استخدام های مجموعه، پس از ابلاغ مراجع ذیصلاح، جهت اعمال افزایش سالیانه بایستی اقدامات ذیل انجام گردد:

 1. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون کار (بدون طبقه بندی مشاغل) باشد و محاسبه عامل های احکام وابسته به حداقل حقوق وزارت کار باشد بایستی مقادیر ابلاغی در فرم "حداقل حقوق وزارت کار" (کد:502) ثبت گردد .
 2. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر قانون خدمات کشوری باشد و در محاسبه عامل های احکام از ضریب ریالی سالیانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر جدید در فرم "تعریف ضریب ریالی سالیانه" (کد:199) ثبت گردد .
 3. اگر آیین نامه مجموعه مبتنی بر طبقه بندی مشاغل باشد و در محاسبه عامل های احکام از جدول مزد گروه های بیستگانه استفاده شده باشد بایستی مقادیر سال جدید در فرم "جدول مزد گروه های بیستگانه" (کد:535) ثبت گردد .

 

نکته اول : با توجه به اینکه آیتم هایی مانند حق مسکن و مزایای رفاهی و انگیزه ای (بن کارگری بن رفاهی) مقدار ثابت می باشند بایستی در عامل مربوطه مقدار ثابت جدید با تاریخ اعتبار اعلام شده ثبت شود و برای مقادیر قبلی تاریخ پایان درج گردد.

نکته دوم : در فرم های مربوطه فیلدهای از تاریخ، تا تاریخ و تاریخ ابلاغ مشترک می باشد :

 • فیلد تاریخ ابلاغ نشان می دهد افزایشات در چه تاریخی ابلاغ شده است
 • فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ، اعتبار و بازه زمانی که مقادیر وارد شده موثر خواهد بود را نشان می دهد.